Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.511 din 19 martie 2021privind aprobarea Metodologiei pentru aplicarea mecanismului de alertă privind interzicerea de către instanţele judecătoreşti a dreptului unui cadru didactic de a desfăşura activităţi legate de educarea şi îngrijirea minorilor
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 9 aprilie 2021Data intrării în vigoare 09-04-2021

  Având în vedere:– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; – Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012 („Regulamentul IMI“) privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne şi de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei; – 
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare;
  – prevederile art. 233 şi 234 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; – prevederile art. 562 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare; – Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare; – Hotărârea Guvernului nr. 931/2010 privind desemnarea coordonatorilor sistemului de informare al pieţei interne - IMI şi pentru aprobarea normelor şi procedurilor de cooperare administrativă prin intermediul IMI; – Referatul de aprobare nr. 1.554/DGIP din 15.03.2021 prin care se înaintează proiectul de ordin privind Metodologia pentru aplicarea mecanismului de alertă privind interzicerea de către instanţele judecătoreşti a dreptului unui cadru didactic de a desfăşura activităţi legate de educarea şi îngrijirea minorilor,
  în temeiul dispoziţiilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
  Articolul 1Se aprobă Metodologia pentru aplicarea mecanismului de alertă privind interzicerea de către instanţele judecătoreşti a dreptului unui cadru didactic de a desfăşura activităţi legate de educarea şi îngrijirea minorilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Unităţile de învăţământ preuniversitar, inspectoratele şcolare, Direcţia generală învăţământ preuniversitar şi Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,

  secretar de stat
  Bucureşti, 19 martie 2021.Nr. 3.511.ANEXĂ Deschideți METODOLOGIEpentru aplicarea mecanismului de alertă privind interzicerea de către instanţele judecătoreştia dreptului unui cadru didactic de a desfăşura activităţi legate de educarea şi îngrijireaminorilor

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!