Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 396 din 31 martie 2021privind actualizarea valorii de inventar şi a descrierii tehnice, după caz, a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 9 aprilie 2021Data intrării în vigoare 09-04-2021

  Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a descrierii tehnice, după caz, a bunurilor aflate în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime“ - S.A. Constanţa, în condiţiile legii, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii îşi va actualiza în mod corespunzător datele în evidenţa cantitativ-valorică, şi împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Cătălin Drulă
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 31 martie 2021.Nr. 396.
  ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile din domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi din concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime“ - S.A. Constanţa, pentru care se actualizează valoarea de inventar şi descrierea tehnică, după caz
  ORDONATOR PRINCIPAL: MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII, Cod fiscal: 13633330CONCESIONAR: COMPANIA NAŢIONALĂ ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME - S.A. CONSTANŢACUI: 11062831
  Nr. crt.Cod de clasificaţie nou, conform anexei nr. 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011Nr. MF (din anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006)Denumire construcţieDescrierea tehnicăValoarea de inventar vecheValoarea de inventar actualizată la data
  de 31.12.2019, conform Raport evaluare(lei)
  18.18.0133961Teritorii aferente digurilor de adăpostirePort Constanţa, S = 696.051 mp. Teren rezultat prin execuţia digurilor, suprafaţa măsurată la partea de uscat situată deasupra cotei +0,00 Marea Neagră 1975; (Nr. CF 222953)4.130.774,004.585.160,00
  28.18.0133962Teritorii aferente construcţiilor de acostarePort Constanţa, S = 115.996 mp. Teren rezultat prin execuţia coronamentului; (Nr. CF 222953)338.952,00376.237,00
  38.18.0233963
  Construcţii de acostarePort Constanţa, S = 115.996 mp. Cheuri de greutate din blocuri de beton, din virole şi din chesoane gigant. Adâncimi de fundare între 2,00 şi 19,00 m; Construcţiile de acostare nu au CF distincte, teritoriile pe care se află aceste construcţii au Încheierea de CF Nr. 28535/12.06.2009 (Nr. CF 222953) 2.334.043.087,002.418.402.362,00
  48.18.0233964Diguri de adăpostirePort Constanţa, S = 696.051 mp. Soluţie constructivă: pat fundare, corp din anrocamente, protecţie blocuri de piatră şi stabilopozi, ziduri de gardă, dale coronament; Digurile de adăpostire nu au CF distincte, teritoriile pe care se află aceste construcţii au Nr. CF 2229532.742.111.782,002.855.614.698,00
  58.18.0833965Alte construcţiiPort Constanţa, Consolidări faleze, Amenajări cu pereu gura CDMN, spaţii verzi; „Alte construcţii“ nu au CF distincte, teritoriile pe care se află aceste construcţii au Nr. CF 222953
  69.994.496,0072.382.695,00
  68.18.0633966Teritoriu câştigat asupra măriiPort Tomis, S = 14.002 mp. Teren rezultat în urma umpluturilor din spatele cheurilor; Nr. CF 22135220.495,0022.749,00
  78.18.0133967Teritorii aferente digurilor de adăpostirePort Tomis, S = 23.822 mp. Teren rezultat prin execuţia digurilor, suprafaţa măsurată la partea de uscat situată deasupra cotei +0.00 Marea Neagră 1975; Nr. CF 22135213.690,0015.196,00
  88.18.0133968Teritorii aferente construcţiilor de acostare
  Port Tomis, S = 1.322 mp. Teren rezultat prin execuţia coronamentului; Nr. CF 221352950,001.055,00
  98.18.0233969Construcţii de acostarePort Tomis, S = 1.322 mp. Cheuri din blocuri de beton cu adâncime de fundare la cotele: –1.00 m (L = 190 m), –2.50 m (L = 485.6 m) şi –4.00 m (L = 350.6 m); Construcţiile de acostare nu au CF distincte, teritoriile pe care se află aceste construcţii au Nr. CF 2213522.022.302,002.042.727,00
  108.18.0233970Diguri de adăpostirePort Tomis, S = 23.822 mp. Diguri de adăpostire cu zid de gardă şi profil întoarce val şi muzoare cu parament vertical; Digurile de adăpostire nu au CF distincte, teritoriile pe care se află aceste construcţii au Nr. CF 22135218.416.346,0018.602.351,00
  11
  8.18.0833971Alte construcţiiPort Tomis, Farul verde şi Farul roşu; „Alte construcţii“ nu au CF distincte, teritoriile pe care se află aceste construcţii au Nr. CF 221352269.260,00318.640,00
  128.18.0133972Teren naturalPort Midia, S = 37.056 mp. Teren existent la data începerii lucrărilor de execuţie a portului; Nr. CF 10111522.128,0024.562,00
  138.18.0633973Teritorii câştigate asupra măriiPort Midia, S = 1.999.899 mp. Teren rezultat prin umpluturi în mare (lucrări de C+M); Nr. CF 101115105.303.987116.887.427
  148.18.0133974Teritorii aferente digurilor de adăpostirePort Midia, S = 192.954 mp. Teren rezultat prin execuţia digurilor, suprafaţa măsurată la partea de uscat situată deasupra cotei +0.00 Marea Neagră 1975; Nr. CF 101115330.930,00367.332,00
  158.18.0133975Teritorii aferente construcţiilor de acostarePort Midia, S=7.991 mp. Teren rezultat prin execuţia coronamentului; Nr. CF 1011157.259,008.058,00
  168.18.0233976Construcţii de acostarePort Midia, S = 7.991 mp. Cheuri de greutate din blocuri de beton cu cota de fundare de –8.00 m şi –9.00 m; Construcţiile de acostare nu au CF distincte, teritoriile pe care se află aceste construcţii au Nr. CF 101115136.811.837,00
  143.327.721,00
  178.18.0233977Diguri de adăpostirePort Midia, S = 192.954 mp. Diguri de adăpostire. Soluţie constructivă: pat fundare, corp din anrocamente, protecţie blocuri de piatră şi stabilopozi, ziduri de gardă, dale coronament; Digurile de adăpostire nu au CF distincte, teritoriile pe care se află aceste construcţii au Nr. CF 101115647.397.407,00643.388.385,00
  188.18.0833978Alte construcţiiPort Midia, Pereu armare şi construcţii accesorii pereu; „Alte construcţii“ nu au CF distincte, teritoriile pe care se află aceste construcţii au Nr. CF 1011151.298.764,001.369.546,00
  198.18.0633979Teritoriu câştigat asupra măriiPort Mangalia, S = 190.790 mp. Teren rezultat
  în urma umpluturilor din spatele cheurilor; Nr. CF 111478 şi 111275
  29.300.601,0032.523.668,00
  208.18.0133980Teritorii aferente digurilor de adăpostirePort Mangalia, S = 88.000 mp. Teren rezultat prin execuţia digurilor, suprafaţa măsurată la partea de uscat situată deasupra cotei +0.00 Marea Neagră 1975; Nr. CF 111478 şi 111275152.869,00169.684,00
  218.18.0133981Teritorii aferente construcţiilor de acostarePort Mangalia, S = 1.614 mp. Teren rezultat prin execuţia coronamentului; Nr. CF 111478 şi 1112751.837,002.039,00
  228.18.02
  33982Construcţii de acostarePort Mangalia, S = 1.614 mp. Cheu Ravier fundat la –9,00 m şi cheu din blocuri de beton fundate la –5,50 m. Construcţiile de acostare nu au CF distincte, teritoriile pe care se află aceste construcţii au Nr. CF 111478 şi 11127516.454.160,0016.985.629,00
  238.18.0233983Diguri de adăpostirePort Mangalia, S = 88.000 mp. Dig de sud şi dig de larg; Digurile de adăpostire nu au CF distincte, teritoriile pe care se află aceste construcţii au Nr. CF 111478 şi 111275206.274.070,00208.357.438,00
  248.18.0334013BazinePort Constanţa, S = 17.970.974 mp. Bazine amenajate pentru navigaţie cu adâncimi cuprinse între 2,00 şi 19,00 m; Încheiere de CF Nr. 28535/12.06.2009 (Nr. CF 222953)2.124.265.384,002.403.886.373,00
  25
  8.18.0334014Bazine naturale şi de protecţiePort Constanţa, S = 7.905.805 mp. Bazine cu adâncimi naturale adiacente digurilor, pereurilor şi umpluturilor cu destinaţia de zonă de protecţie pentru partea imersă a acestora. Încheiere de CF Nr. 28535/12.06.2009 (Nr. CF 222953)835.971.092,00927.927.911,00
  268.18.0534015DrumuriPort Constanţa, L = 41,3 km. Drumuri asfaltate sau betonate amenajate pt. trafic auto în port. S-au executat lucrări la drumurile existente prin investiţia: dezvoltarea capacităţii feroviare şi s-au amenajat accese la proprietăţi prin investiţia: pod peste canal. Drumurile nu au CF distincte, teritoriile pe care se află aceste construcţii au Nr. CF 222953141.897.027,00144.685.513,00
  278.18.0534016Pasaje şi pasarelePort Constanţa, L = 3,3 km. Pasaje superioare peste căile ferate şi pasarele pietonale la porţile de acces; Pasajele şi pasarelele nu au CF distincte, teritoriile pe care se află aceste construcţii au Nr. CF 222953 155.290.441,00157.363.157,00
  288.18.0334017Bazin portuarPort Tomis, S = 104.814 mp. Bazine amenajate pentru navigaţie; Nr. CF 2213522.550.604,002.576.365,00
  298.18.0334018Bazine naturale şi de protecţiePort Tomis, S = 76.305 mp. Bazine cu adâncimi naturale adiacente digurilor, pereurilor şi umpluturilor cu destinaţia de zonă de protecţie pentru partea imersă a acestora Nr. CF 221352195.217,00216.690,00
  308.18.0334019Bazine portuarePort Midia, S = 1.491.073 mp. Bazine amenajate pentru navigaţie cu adâncimi cuprinse între –5,50 şi –10,00 m; Nr. CF 101115207.705.514,00
  230.553.120,00
  318.18.0334020Bazine naturale şi de protecţiePort Midia, S = 4.510.385 mp. Bazine cu adâncimi naturale adiacente digurilor, pereurilor şi umpluturilor cu destinaţia de zonă de protecţie pentru partea imersă a acestora; Nr. CF 10111578.146.636,0086.742.766,00
  328.18.0534021DrumuriPort Midia, L = 8.274 m. Drumuri de acces din asfalt şi beton; Drumurile nu au CF distincte, teritoriile pe care se află aceste construcţii au Nr. CF 10111510.310.054,0010.414.186,00
  338.18.0334022Bazine portuarePort Mangalia, S = 1.004.461 mp. Bazine amenajate pentru navigaţie, cu adâncimi între –9,00 şi –10,00 m; Nr. CF 111478 şi 111275
  60.738.622,0067.419.870,00
  348.18.0334023Bazine naturale şi de protecţiePort Mangalia, S = 561.984 mp. Bazine cu adâncimi naturale adiacente digurilor, pereurilor şi umpluturilor cu destinaţia de zonă de protecţie pentru partea imersă a acestora; Nr. CF 111478 şi 111275979.554,001.087.305,00
  358.18.0139906TeritoriuPort Constanţa, Platforma I S = 134.185,94 mp câştigat asupra mării prin umpluturi de pământ; Nr. CF 24675717.334.332,0019.241.109,00
  368.18.0139907TeritoriuPort Constanţa Platforma II S = 18.453,65 mp câştigat asupra mării prin umpluturi de pământ; Nr. CF2097492.060.472,002.287.124,00
  378.18.0139908TeritoriuPort Constanţa Platforma III S = 898.174,80 mp teritoriu ce se va realiza la est de molul 2 S; Nr. CF240944359.361.753,00398.891.546,00
  388.18.0139909TeritoriuPort Basarabi, Teren S = 59.619,22 mp, Zona liberă Basarabi ; Nr. CF 1031152.626.452,002.915.362,00
  398.18.0339910
  AcvatoriuPort Basarabi, Acvatoriu S = 7.411,79 mp, Zona Liberă Basarabi; Nr. CF 1031151.432.397,001.589.961,00
  408.18.01100110TeritoriuPort Constanţa Parcela C, lot C1 S = 3.507,84 mp; Nr. CF 229258453.148,00502.994,00
  418.18.01100113TeritoriuPort Constanţa Parcela E, S = 9.310,86 mp; Nr. CF 2467571.202.790,001.335.097,00
  428.18.01100116TeritoriuPort Constanţa Parcela I, lot I5, S = 3.387,59 mp; Nr. CF 246757437.614,00485.752,00
  438.18.01100120TeritoriuPort Constanţa Parcela J, lot J5 S = 4.022,28 mp; Nr. CF 246757519.604,00576.760,00
  448.18.01100121Teritoriu
  Port Constanţa Parcela J, lot J6 = 3.940,95 mp; Nr. CF 246757429.039,00476.233,00
  458.18.01100123TeritoriuPort Constanţa Parcela K, lot K2 = 5.145,95 mp; Nr. CF 246757560.224,00621.849,00
  468.18.01100126TeritoriuPort Constanţa Parcela M, lot M1 S = 3.601,94 mp; Nr. CF 246757465.304,00516.487,00
  478.18.01100128TeritoriuPort Constanţa Parcela N, lot N1 S = 4.217,71 mp; Nr. CF 246757544.850,00604.784,00
  488.18.01100129TeritoriuPort Constanţa Parcela N, lot N2 S = 4.270,62 mp; Nr. CF 246757551.684,00612.369,00
  498.18.01100131Teritoriu
  Port Constanţa Parcela R S = 8.626 mp; Nr. CF 246757939.086,001.042.385,00
  508.18.01100139TeritoriuPort Constanţa Lot A0 S = 1.464 mp; Nr. CF 209745163.465,00181.446,00
  518.18.01100141TeritoriuPort Constanţa Lot A1 S = 1.043,04 mp; Nr. CF 209746116.462,00129.273,00
  528.18.01100142
  TeritoriuPort Constanţa Lot A2 S = 1.023 mp; Nr. CF 209747114.225,00126.790,00
  538.18.01100143TeritoriuPort Constanţa Lot A3 S = 1.939,71 mp; Nr. CF 209748216.582,00240.406,00
  548.18.01100144TeritoriuPort Constanţa Lot B1 S = 15.966,77 mp; Nr. CF 2269371.782.795,001.978.902,00
  558.18.01
  100146TeritoriuPort Constanţa Parcela A S = 26.772 mp; Nr. CF 2409442.275.271,002.525.551,00
  568.18.01100148TerenPort Basarabi Platforma SCUG Basarabi, S = 42.411,36 mp Nr. CF 1031153.835.195,004.257.066,00
  578.18.01100149TeritoriuPort Basarabi Parcela A1 S = 4.560,34 mp; Nr. CF 103115371.146,00411.972,00
  588.18.01121198Terenuri naturalePort Mangalia S = 24.934 mp Teren existent la data începerii lucrărilor de construcţie a portului; Nr. CF 1048552.460.647,002.731.318,00
  598.18.02148987CheuCheu fund bazin Ferry-Boat, S = 1.179 mp. Cheu din blocuri de beton, fundat la -14,50 m; L = 234,25 ml. Cheul nu are CF distinctă, teritoriul pe care se află această construcţie are Nr. CF 24675730.409.575,0032.404.443,00
  608.18.02148989PlatformăPlatformă fund bazin 1 S şi zone de dale BA, S = 9.758 mp. Platforma nu are CF distinctă, teritoriul pe care se află această construcţie are Nr. CF 246757
  2.805.430,002.896.045,00
  618.18.02148990DigDig compartimentare E-V, S = 20.903 mp. Digul nu are CF distinctă, va fi înglobat în teritoriul aferent platformei III, care are Nr. CF 2409447.412.632,007.734.340,00
  628.18.02148991DigDig transversal, S = 84.738 mp, Digul nu are CF distinctă, va fi înglobat în teritoriul aferent platformei III, care are Nr. CF 24094421.570.631,0022.506.796,00
  638.18.02148992Cheu
  Cheu latura Est mol II S, S = 1.815 mp. Cheul nu are CF distinctă, teritoriul pe care se află această construcţie are Nr. CF 24094498.885.895,00105.372.810,00
  648.18.02148993CheuCheu latura de Vest mol III S, S = 1.754 mp. Teritoriul pe care se află bunul public are Nr. CF 2409441.491.625,001.491.625,00
  658.18.02148994CheuCheu fund bazin mol II S-dana 131, S = 789 mp. Cheul nu are CF distinctă, teritoriul pe care se află această construcţie are Nr. CF 2409441.516.452,001.531.768,00
  668.18.02148995CheuCheu cap mol III S, S = 915 mp. Teritoriul pe care se află bunul public are Nr. CF 2409445.815.446,005.815.446,00
  678.18.02148996CheuCheu latura Est mol III S, S = 2.880 mp. Teritoriul pe care se află bunul public are Nr. CF 24094411.093.209,0011.093.209,00
  688.18.02148997CheuCheu fund bazin mol III S, S = 835 mp. Teritoriul pe care se află bunul public are Nr. CF 2409441.211.779,00
  1.211.779,00
  698.18.02148998CheuCheu latura Vest mol IV S, S = 2.841 mp. Teritoriul pe care se află bunul public are Nr. CF 2409441.563.251,001.563.251,00
  708.18.02148999DigDig submers Mol IV S-V S, S = 7.633 mp. Teritoriul pe care se află bunul public are Nr. CF 2409445.503.641,005.503.641,00
  718.18.02149000
  DigDig protecţie mol IV S, S = 19.942 mp. Teritoriul pe care se află bunul public are Nr. CF 2409446.174.017,006.174.017,00
  728.18.02149001DigDig Nord-Sud Mol III S, S = 2.993 mp. Teritoriul pe care se află bunul public are Nr. CF 2409441.543.324,001.543.324,00
  738.18.02149002CheuCheu vertical dane armare Basarabi, S = 1.050 mp. Cheul nu are CF distinctă, teritoriul pe care se află această construcţie are Nr. CF 10311517.775.016,0018.743.754,00
  748.18.02149003PlatformăPlatformă dane armare Basarabi, S = 16.000 mp. Platforma nu are CF distinctă, teritoriul pe care se află această construcţie are Nr. CF 1031154.607.638,004.756.465,00
  758.18.02149004PlatformăPlatformă cală lansare Basarabi, S = 44.000 mp. Platforma nu are CF distinctă, teritoriul pe care se află această construcţie are Nr. CF 1031156.557.106,006.768.901,00
  768.18.02149005CheuCheu pereat cală lansare - Basarabi, S = 420 mp. Cheul nu are CF distinctă, teritoriul pe care se află această construcţie are Nr. CF 1031158.352.066,00
  8.807.254,00
  778.18.02149006CalăCală lansare Basarabi, S = 7.411,79 mp. Teritoriul pe care se află bunul public are Nr. CF10311573.625,0073.625,00
  788.18.01150266Terenuri naturalePort Constanţa, S = 921.270 mp. Teren existent la data începerii lucrărilor de construcţie a portului Constanţa; Nr. CF 2229536.574.829,007.298.060,00
  798.18.06150370Teritorii câştigate asupra măriiPort Constanţa, S = 9.566.045 mp. Teren rezultat în urma umpluturilor din spatele cheurilor; Nr. CF 2229531.702.313.584,001.889.568.076,00
  808.10.06165100Teren aferent liniei cf colectoare Agigea Nord-ComvexExterior Port Constanţa, Extravilan Agigea S = 18.999 mp.; Nr. CF exterior port: 100890, Interior Port Constanţa, S = 61.522 mp. Nr CF interior port: 205466.345.105,00383.067,00
  818.10.01165099Linii ferate de circulaţie şi aparate de cale interoperabilePort Constanţa lungimea totală a liniilor = 5,956 km, nr. aparate de cale = 9 linii cf simple = 5,956 km. Liniile ferate nu au CF distincte, teritoriile aferente acestor linii au CF nr. 100890 şi CF nr. 20546612.206.530,0012.600.801,00
  828.18.05165101Podeţ
  Podeţ la km pr1 + 891,15, L = 12,94 m, Nr. CF ale terenului pe care se află podeţul sunt: 222953, 100890, 205466420.259,00466.487,00
  838.10.01165102Linie de contactLinia de contact CFR, L = 810 m; Nr. CF ale terenului pe care se află linia de contact sunt: 222953, 100890, 205466550.590,00611.155,00
  848.10.01165103Linie de contactLinia de contact APM-L = 8.018 m; Nr. CF ale terenului pe care se află linia de contact sunt: 222953, 100890, 2054664.103.359,004.554.728,00
  858.18.08165104
  EnergoalimentareEnergoalimentare şi protecţie CFR-transformator, Nr. CF ale terenului pe care se află transformatorul sunt: 222953, 100890, 205466287.791,00319.448,00
  868.18.08165106EnergoalimentareEnergoalimentare şi protecţie APM-transformator, Nr. CF ale terenului pe care se află transformatorul sunt: 222953, 100890, 2054661.184.896,001.315.235,00
  878.10.01165107Linie cfLinia cf colectoare Agigea Nord-Comvex – firul II APM, L = 2.145 m, Nr. CF ale terenului pe care se află linia cf sunt: 222953, 100890, 205466
  13.360.725,0014.830.405,00
  888.10.01165105Linie cfLinia cf colectoare Agigea Nord-Comvex – firul II CFR, L = 410 m, Nr. CF ale terenului pe care se află linia cf sunt: 222953, 100890, 2054662.221.931,002.466.343,00
  898.10.01165108Construcţii - linii cfConstrucţii linii cf grupele A şi B-APM, L = 5.536 m, Nr. CF ale terenului pe care se află construcţiile-linia cf sunt: 222953, 100890, 20546623.287.976,0025.849.653,00
  908.18.05
  165109DrumuriDrumuri, L = 3.475 m, Nr. CF ale terenului pe care se află drumurile sunt: 222953, 100890, 2054662.352.281,002.838.857,00
  TOTAL GENERAL12.336.594.879,0013.222.025.959,00
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!