Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (12.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.764 din 23 martie 2021privind declasarea parţială a monumentului Străuleşti Pod situat în cartierul Străuleşti, între malul nordic al lacului Griviţa şi şos. Gh. Ionescu-Şişeşti, la cca 150 m E de intersecţia bd. Bucureştii Noi cu şos. Bucureşti-Târgovişte şi şos. Gh. Ionescu-Şişeşti; carou cadastral 3’ - 2’; PO şi NM, sectorul 1, Bucureşti, clasat în Lista monumentelor istorice sub codul LMI B-I-s-B-17861, B-I-m-B-17861.01, B-I-m-B-17861.02, respectiv declasarea strict a imobilului situat la adresa poştală şos. Gh. Ionescu-Şişeşti nr. 445-449
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 8 aprilie 2021Data intrării în vigoare 08-04-2021

  Având în vedere Referatul nr. 6.450/2020 din 16 martie 2021 de aprobare a proiectului Ordinului ministrului culturii privind declasarea parţială a monumentului istoric Străuleşti Pod situat în cartierul Străuleşti, între malul nordic al lacului Griviţa şi şos. Gh. Ionescu-Şişeşti, la cca 150 m E de intersecţia bd. Bucureştii Noi cu şos. Bucureşti-Târgovişte şi şos. Gh. Ionescu-Şişeşti; carou cadastral 3’ - 2’; PO şi NM, sectorul 1, Bucureşti, clasat în Lista monumentelor istorice sub codul LMI B-I-s-B-17861, B-I-m-B-17861.01, B-I-m-B-17861.02, respectiv declasarea strict a imobilului situat la adresa poştală şos. Gh. Ionescu-Şişeşti nr. 445-449,în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) coroborate cu art. 19 alin. (3) lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:Articolul 1
  Se declasează din Lista monumentelor istorice, parţial, monumentul istoric Străuleşti Pod, cod LMI B-I-s-B-17861 şi componentele sale BI-m-B-17861.01, B-I-m-B-17861.02, situate în cartierul Străuleşti, între malul nordic al lacului Griviţa şi şos. Gh. Ionescu-Şişeşti, la cca 150 m E de intersecţia bd. Bucureştii Noi cu şos. Bucureşti-Târgovişte şi şos. Gh. Ionescu-Şişeşti; carou cadastral 3’ - 2’; PO şi NM, sectorul 1, Bucureşti.
  Articolul 2Se păstrează statutul de monument istoric pentru perimetrul în care se încadrează monumentul istoric Străuleşti Pod, cod LMI B-I-s-B-17861 şi componentele sale B-I-m-B-17861.01, B-I-m-B-17861.02, situate în cartierul Străuleşti, între malul nordic al lacului Griviţa şi şos. Gh. Ionescu-Şişeşti, la cca 150 m E de intersecţia bd. Bucureştii Noi cu şos. Bucureşti-Târgovişte şi şos. Gh. IonescuŞişeşti; carou cadastral 3’ - 2’; PO şi NM, sectorul 1, Bucureşti, mai puţin pentru imobilul situat la adresa poştală şos. Gh. Ionescu-Şişeşti nr. 445-449, sectorul 1, Bucureşti.Articolul 3Perimetrul proprietăţii pentru care se aprobă declasarea este dat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul culturii,
  Bogdan Gheorghiu
  Bucureşti, 23 martie 2021.Nr. 2.764.ANEXĂPerimetrul proprietăţii care se declasează,situată la adresa poştală şos. Gh. Ionescu-Şişeşti nr. 445-449, sectorul 1, Bucureşti
  Pct. Est mNord m
  1.581832.968334555.209
  2.581857.262334552.058
  3.581857.050334548.377
  4.581854.337334503.953
  5.581853.605334491.950
  6.581852.735334477.977
  7.581851.864334464.003
  8.581850.993334450.030
  9.581850.123334436.057
  10.581849.252334422.084
  11.581848.501334410.017
  12.581847.835334397.472
  13.581845.260334355.409
  14.581820.364334348.647
  15.581822.939334390.700
  16.581823.708334403.294
  17.581828.968334489.440
  18.581830.477334514.197
  19.581832.765334551.598
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!