Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 41 din 7 aprilie 2021privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia farmaceutică pentru Europa - COM(2020) 761
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAŢILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 8 aprilie 2021Data intrării în vigoare 08-04-2021

  În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 161-186 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICLuând în considerare Opinia nr. 4c-22/169, adoptată de Comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 30 martie 2021, Camera Deputaţilor:1. susţine strategia farmaceutică pentru Europa, ca pilon esenţial al viziunii unei Uniuni Europene a sănătăţii mai puternice;
  2. recomandă ca informaţiile în format electronic referitoare la produsul farmaceutic să fie concepute astfel încât să corespundă atât interesului personalului medical, cât şi nevoilor de informare ale populaţiei, în special din zonele mai puţin dezvoltate;3. îşi manifestă preocuparea în legătură cu complexitatea cadrului instituţional şi de reglementare al protecţiei sănătăţii în Uniunea Europeană, care face dificilă obţinerea beneficiilor scontate pentru cetăţeni, precum şi accesul la cele mai potrivite produse farmaceutice;4. recomandă completarea strategiei farmaceutice cu obiective şi acţiuni specifice asigurării accesului persoanelor în vârstă la medicamente;5. subliniază că este necesară studierea riscurilor ce pot apărea din interacţiunile nedorite dintre medicamentele prescrise unui pacient, mai ales în cazul celor noi sau inovatoare;6. consideră că întreprinderile mici şi mijlocii, precum şi cele aflate la începutul activităţii trebuie să fie sprijinite financiar în dezvoltarea de noi medicamente, pentru asigurarea unui mediu concurenţial sănătos şi benefic pentru cetăţeni;7. recomandă derularea de campanii de informare pentru reducerea confuziei între medicamente şi suplimente alimentare;8.
  recomandă instituirea unui mecanism de asistenţă reciprocă şi de transmitere a informaţiei între statele membre, care să asigure accesul la medicamente în timp util şi remedierea neajunsurilor constatate în perioada pandemiei;
  9. recomandă evaluarea impactului, la nivelul UE, asupra stării de sănătate a grupurilor defavorizate, ca urmare a diversităţii politicilor de stabilire a preţurilor şi de rambursare a costurilor; 10. recomandă o abordare comună privind educaţia interdisciplinară - de tip STEM (ştiinţă, tehnologie, inginerie şi matematică), precum şi activităţile educaţionale extracurriculare, în vederea adaptării forţei de muncă la noile cerinţe din industria farmaceutică.
  Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 aprilie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  LAURENŢIU-DAN LEOREANU
  Bucureşti, 7 aprilie 2021.Nr. 41.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!