Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 474 din 2 aprilie 2021privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configuraţiei Codului de accize şi a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 8 aprilie 2021Data intrării în vigoare 08-04-2021

  Având în vedere prevederile art. 420 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor emite următorul ordin:Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configuraţiei Codului de accize şi a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 25 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 2 aprilie 2021.Nr. 474.ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 221/2016)NOMENCLATORULcodurilor de produse accizabile
  Denumirea produsului sau a grupei de produse
  CodulDenumirea produsului aliniat SEEDCodul produsului (aliniat SEED)U.M.
  BereBBereB000Litru^1)
  Vin şi alte băuturi fermentate, altele decât bere şi vinWProduse liniştiteW200Litru^1)
  Produse spumoaseW300Litru^1)
  Produse intermediareI
  Produse intermediareI000Litru^1)
  Alcool etilic şi spirtoaseSBăuturi spirtoaseS200Litru^1)
  Alcool etilicS300Litru^1)
  Alcool parţial denaturatS400Litru^1)
  Alte produse care conţin alcool etilicS500Litru^1)
  Alcool complet denaturatS600Litru^1)
  Produse din tutun prelucratTŢigareteT2001.000 ţigarete
  Ţigări şi ţigări de foiT3001.000 buc.
  Tutun de fumat fin tăiat destinat rulării în ţigareteT400kg
  Alte tutunuri de fumatT500kg
  Produse energeticeEProduse energetice încadrate la unul din codurile NC de la 1507 la 1518, dacă se intenţionează ca acestea să fie utilizate drept combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motorE200Litru^2)
    Produse energetice încadrate la unul din codurile NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 şi 2707 50
  E300Litru^2)
  Benzină cu plumb încadrată la codurile NC 2710 12 31, 2710 12 51 şi 2710 12 59 E410Litru^2)
  Benzină fără plumb încadrată la codurile NC 2710 12 31, 2710 12 41, 2710 12 45 şi 2710 12 49 E420Litru^2)
  Motorină nemarcată încadrată la codurile NC 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19E430Litru^2)
  Motorină marcată încadrată la codurile NC 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19E440Litru^2)
  Petrol lampant (kerosen) încadrat la codul NC 2710 19 21 şi petrol lampant (kerosen) nemarcat încadrat la codul NC 2710 19 25E450Litru^2)
  Petrol lampant (kerosen) marcat încadrat la codurile NC 2710 19 25E460Litru^2)
  Păcură încadrată la codurile NC 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 şi 2710 20 39E470kg
  Produse încadrate la codurile NC 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 şi 2710 20 90 [numai pentru produsele din care mai puţin de 90% din volum (inclusiv pierderile) distilează la 210°C şi 65% sau mai mult din volum (inclusiv pierderile) distilează la 250°C conform metodei ISO 3405 (echivalentă metodei ASTM D 86)], în cadrul mişcărilor comerciale în vracE480Litru^2)
  Produse încadrate la codurile NC 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 12 70, 2710 12 90, 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51 şi 2710 19 55E490Litru^2)
  Gaz petrolier lichefiat şi alte hidrocarburi gazoase (GPL) încadrate la codurile NC 2711 12 11-2711 19 00 (exceptând 2711 11, 2711 21 şi 2711 29)E500kg
  Hidrocarburi aciclice saturate. Produse încadrate la codul NC 2901 10E600kg
  Hidrocarburi ciclice. Produse încadrate la codurile NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 şi 2902 44E700kg
  Metanol (alcool metilic) Produse încadrate la codul NC 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetică, dacă acestea sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor
  E800kg
  Esteri monoalchilici de acid gras, cu un conţinut de esteri de minimum 96,5% din greutate, încadraţi la codul CN 3826 00 10E910Litru^2)
  Produse încadrate la codurile NC 3824 99 86, 3824 99 92 (excluzând preparatele antirugină care conţin amine ca elemente active şi solvenţi compoziţi anorganici şi diluanţi pentru vopsele şi produse similare), 3824 99 93, 3824 99 96 (excluzând preparatele antirugină care conţin amine ca elemente active şi solvenţi compoziţi anorganici şi diluanţi pentru vopsele şi produse similare) şi 3826 00 90, dacă acestea sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau carburantE920Litru^2)
  Aditivi încadraţi la codurile NC 3811 11, 3811 19 00 şi 3811 90 00E930Litru^2)
  ^1) Măsurat la o temperatură de 20 grade C.^2) Măsurat la o temperatură de 15 grade C.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!