Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (12.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 231 din 23 martie 2021pentru aprobarea tarifelor de pilotaj aplicate de către Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi pentru pilotajul navelor maritime şi fluviomaritime
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 8 aprilie 2021Data intrării în vigoare 08-04-2021

  Având în vedere prevederile Convenţiei despre regimul navigaţiei pe Dunăre, semnată la Belgrad la 18 august 1948, ratificată prin Decretul nr. 298/1948, şi Avizul Consiliului Concurenţei - Consiliul de supraveghere din domeniul naval întrunit în şedinţa din data de 29.10.2020,în temeiul art. 51 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 57 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă tarifele de pilotaj aplicate de către Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ Galaţi pentru pilotajul navelor maritime şi fluviomaritime pe sectorul de Dunăre cuprins între rada portului Sulina şi Brăila, manevrele de intrare/ieşire în/din porturile Sulina, Tulcea, Galaţi şi Brăila, precum şi pilotajul în aceste porturi, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Tarifele prevăzute la art. 1 se stabilesc în dolari SUA (USD) şi sunt valabile până la data de 31.12.2021.Articolul 3Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ Galaţi duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Cătălin Drulă
  Bucureşti, 23 martie 2021.Nr. 231.ANEXĂTARIFELE DE PILOTAJ aplicate de către Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“Galaţi pentru pilotajul navelor maritime şi fluviomaritime pe sectorul deDunăre cuprins între rada portului Sulina şi Brăila, manevrele deintrare/ieşire în/din porturile Sulina, Tulcea, Galaţi şi Brăila, precum şi pilotajul în aceste porturiA. PILOTAJ DE MANEVRĂI. Pilotarea navelor la sosirea sau plecarea în/din portul Sulina (trecerea Barei Sulina):
  TRBTarif
  Nave până la 100 TRB376 USD
  Nave de la 101 la 5.000 TRB371 USD + (TRB x 0,050 USD)
  Nave de la 5.001 la 10.000 TRB381 USD + (TRB x 0,049 USD)
  Nave de la 10.001 la 30.000 TRB391 USD + (TRB x 0,048 USD)
  Nave peste 30.001 TRB421 USD + (TRB x 0,047 USD)
  II. Pilotarea navelor la manevra de acostare sau plecare în/din portul Sulina, precum şi pentru efectuarea manevrei de bunker în zona Mm 60-61, fără îmbarcare/debarcare pilot:
  TRBTarif
  Nave până la 100 TRB32 USD
  Nave de la 101 la 2.000 TRB29 USD + (TRB x 0,030 USD)
  Nave de la 2.001 la 5.000 TRB89 USD + (TRB x 0,029 USD)
  Nave de la 5.001 la 10.000 TRB176 USD + (TRB x 0,028 USD)
  Nave de la 10.001 la 30.000 TRB316 USD + (TRB x 0,027 USD)
  Nave peste 30.001 TRB346 USD + (TRB x 0,026 USD)
  III. Pilotarea navelor la manevră de mutare de la o dană la alta în portul Sulina:
  TRBTarif
  Nave până la 100 TRB32 USD
  Nave de la 101 la 2.000 TRB29 USD + (TRB x 0,030 USD)
  Nave de la 2.001 la 5.000 TRB89 USD + (TRB x 0,029 USD)
  Nave de la 5.001 la 10.000 TRB176 USD + (TRB x 0,028 USD)
  Nave de la 10.001 la 30.000 TRB316 USD + (TRB x 0,027 USD)
  Nave peste 30.001 TRB346 USD + (TRB x 0,026 USD)
  IV. Pilotarea navelor la manevra de acostare sau plecare în/din portul Tulcea, manevra de acostare în porturile Galaţi şi Brăila, preluarea navelor la intrarea în zona în care pilotajul devine obligatoriu, respectiv la km 175 (Mm 94), când nava vine de pe linia de sus - din amonte:
  TRBTarif
  Nave până la 100 TRB129 USD
  Nave de la 101 la 2.000 TRB126 USD + (TRB x 0,030 USD)
  Nave de la 2.001 la 5.000 TRB186 USD + (TRB x 0,029 USD)
  Nave de la 5.001 la 10.000 TRB273 USD + (TRB x 0,028 USD)
  Nave de la 10.001 la 30.000 TRB413 USD + (TRB x 0,027 USD)
  Nave peste 30.001 TRB443 USD +( TRB x 0,026 USD)
  V. Pilotarea navelor la manevra de preluare a acestora la intrarea în zona în care pilotajul devine obligatoriu, respectiv la Mm 44, când nava vine de pe Braţul Chilia-Canalul Bâstroe:
  TRBTarif
  Nave până la 100 TRB226 USD
  Nave de la 101 la 2.000 TRB223 USD + (TRB x 0,030 USD)
  Nave de la 2.001 la 5.000 TRB283 USD + (TRB x 0,029 USD)
  Nave de la 5.001 la 10.000 TRB370 USD + (TRB x 0,028 USD)
  Nave de la 10.001 la 30.000 TRB510 USD + (TRB x 0,027 USD)
  Nave peste 30.001 TRB540 USD + (TRB x 0,026 USD)
  VI. Pilotarea navelor la manevra de acostare la Mm 60 sau plecare de la Mm 60, cu îmbarcare/debarcare pilot:
  TRBTarif
  Nave până la 100 TRB537 USD
  Nave de la 101 la 2.000 TRB534 USD + (TRB x 0,030 USD)
  Nave de la 2.001 la 5.000 TRB594 USD + (TRB x 0,029 USD)
  Nave de la 5.001 la 10.000 TRB681 USD + (TRB x 0,028 USD)
  Nave de la 10.001 la 30.000 TRB821 USD + (TRB x 0,027 USD)
  Nave peste 30.001 TRB851 USD + (TRB x 0,026 USD)
  VII. Pilotarea navelor la manevra de preluare a acestora din zona portului Reni:
  TRBTarif
  Nave până la 100 TRB436 USD
  Nave de la 101 la 2.000 TRB433 USD + (TRB x 0,030 USD)
  Nave de la 2.001 la 5.000 TRB493 USD + (TRB x 0,029 USD)
  Nave de la 5.001 la 10.000 TRB580 USD + (TRB x 0,028 USD)
  Nave de la 10.001 la 30.000 TRB720 USD + (TRB x 0,027 USD)
  Nave peste 30.001 TRB750 USD + (TRB x 0,026 USD)
  VIII. Pilotarea navelor la manevra de preluare a acestora din zona portului Giurgiuleşti:
  TRBTarif
  Nave până la 100 TRB386 USD
  Nave de la 101 la 2.000 TRB383 USD + (TRB x 0,030 USD)
  Nave de la 2.001 la 5.000 TRB443 USD + (TRB x 0,029 USD)
  Nave de la 5.001 la 10.000 TRB530 USD + (TRB x 0,028 USD)
  Nave de la 10.001 la 30.000 TRB670 USD + (TRB x 0,027 USD)
  Nave peste 30.001 TRB700 USD + (TRB x 0,026 USD)
  IX. Pilotarea navelor la manevra de plecare din porturile Galaţi şi Brăila:
  TRBTarif
  Nave până la 100 TRB149 USD
  Nave de la 101 la 2.000 TRB146 USD + (TRB x 0,030 USD)
  Nave de la 2.001 la 5.000 TRB206 USD + (TRB x 0,029 USD)
  Nave de la 5.001 la 10.000 TRB293 USD + (TRB x 0,028 USD)
  Nave de la 10.001 la 30.000 TRB433 USD + (TRB x 0,027 USD)
  Nave peste 30.001 TRB463 USD + (TRB x 0,026 USD)
  X. Pilotarea navelor la manevra din dană în dană, din dană în radă (zona de ancoraj), din radă (zona de ancoraj) în dană sau între zonele de ancoraj, în porturile Brăila, Galaţi şi Tulcea:
  TRBTarif
  Nave până la 100 TRB250 USD
  Nave de la 101 la 2.000 TRB247 USD + (TRB x 0,030 USD)
  Nave de la 2.001 la 5.000 TRB307 USD + (TRB x 0,029 USD)
  Nave de la 5.001 la 10.000 TRB394 USD + (TRB x 0,028 USD)
  Nave de la 10.001 la 30.000 TRB534 USD + (TRB x 0,027 USD)
  Nave peste 30.001 TRB564 USD + (TRB x 0,026 USD)
  B. PILOTAJ DE LINIEPrestaţia privind pilotajul navelor pe Dunărea maritimă din portul Sulina până la km 175 (şi retur) sau între porturi/poziţii intermediare (Tulcea, Reni, Giurgiuleşti, Galaţi, Brăila etc.) se aplică proporţional cu distanţa parcursă:Pilotarea navelor pe Dunărea maritimă pe relaţia Sulina - Km 175 (Mm 94), Km 175 (Mm 94) - Sulina:
  TRBTarif
  Nave până la 100 TRB480 USD
  Nave de la 101 la 1.000 TRB475 USD + (TRB x 0,060 USD)
  Nave de la 1.001 la 5.000 TRB485 USD + (TRB x 0,050 USD)
  Nave de la 5.001 la 10.000 TRB510 USD + (TRB x 0,045 USD)
  Nave de la 10.001 la 30.000 TRB560 USD + (TRB x 0,040 USD)
  Nave peste 30.001 TRB710 USD + (TRB x 0,035 USD)
  C. Folosirea pilotinelor pentru debarcarea piloţilor în situaţia în care navele rămân la ancoră în zona porturilor Sulina, Tulcea, Mm 60, Reni, Giurgiuleşti, Galaţi şi Brăila sau pentru navele care ies din zona în care pilotajul este obligatoriu, respectiv Mm 44, Km 175 (Mm 94), precum şi în cazul în care comanda pentru pilotaj este anulată de către agentul sau comandantul navei după ora la care s-a comandat începerea prestaţiei:
  Debarcare pilotTarif
  Bara Sulina344 USD
  Tulcea97 USD
  Galaţi, Brăila şi în zona Km 175101 USD
  Mm 44194 USD
  Giurgiuleşti354 USD
  Reni404 USD
  Mm 60505 USD
  D. În cazul în care pilotul aşteaptă la bordul pilotinei îmbarcarea la bordul navei pentru care s-a solicitat prestarea serviciului de pilotaj:
  TRBTARIF
  Bara Sulina172 USD/oră
  Porturile Tulcea, Brăila, Galaţi, Mm 44, Km 17597 USD/oră
  Porturile Reni, Giurgiuleşti şi Mm 60101 USD/oră
  E. Prezenţa pilotului la bordul navei, fără a efectua prestaţia, se tarifează cu 30 USD/oră.NOTE:I. Pentru prestaţiile efectuate în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, tarifele se majorează cu 10% (de vineri, ora 18,00, până luni, ora 6,00, sau similar).II. Pentru prestaţiile efectuate la nave cu mărfuri periculoase la bord, tarifele se majorează cu 15%.III. Pentru prestaţiile efectuate la nave/părţi de navă fără motorul principal în funcţiune sau care nu sunt dotate cu motor, tariful se majorează cu 100%.IV.
  Pentru manevrele efectuate „pe parâmă“ tariful se reduce cu 50%.
  V. Situaţiile în care se tarifează prezenţa pilotului la bordul navei, fără a efectua prestaţia:1. nava navighează aval pentru ieşire la Marea Neagră, timp în care Bara Sulina se declară impracticabilă. Există posibilitatea ca nava să poată ancora într-o zonă în care este permisă debarcarea pilotului, dar nu se doreşte acest lucru de către comandantul sau agentul navei;2. nava navighează aval pentru ieşirea la Marea Neagră, timp în care condiţiile hidrometeorologice la Bara Sulina devin nefavorabile pentru debarcarea pilotului.La solicitările agentului navei, conducerea Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ Galaţi aprobă ieşirea navei la Marea Neagră cu pilotul la bordul ei şi debarcarea acestuia în primul port român sau străin, urmând ca returul în portul de îmbarcare a pilotului să fie pe cheltuiala navei - se va tarifa pilot disponibil la bordul navei din momentul trecerii Barei Sulina până când pilotul este debarcat în primul port (român sau străin);3. cu toate că Bara Sulina este deja declarată impracticabilă, navele pleacă din terţe porturi având destinaţia Marea Neagră, indiferent dacă există sau nu posibilitatea ancorării navei într-o zonă în care este permisă debarcarea pilotului;4. dacă în momentul în care se solicită efectuarea voiajului amonte/aval există deja fenomenul de ceaţă în locaţia de unde pleacă nava, se calculează pilot disponibil la bordul navei;5. din cauza unor prevederi legislative, navigaţia pe timpul nopţii în aval de Mm 44 (pentru toate navele) şi amonte după Mm 35 (doar pentru navele care transportă mărfuri periculoase) este interzisă;6.
  dacă agentul navei comandă prezenţa piloţilor la Mm 44, Reni, Giurgiuleşti, Mm 61 sau Km 175 (Mm 94), dar navele ce trebuiau pilotate nu ajung în zonă la ora solicitată de agent, piloţii aşteaptă în pilotină sosirea navei, caz în care se tarifează pilot disponibil la bordul navei şi suplimentar prestaţia pilotinei (aplicându-se cumulativ tarifele prevăzute la punctele E şi D);
  7. dacă prestaţia este anulată, tariful de pilot disponibil la bord se va aplica din momentul plecării şalupei până la întoarcerea acesteia în port;8. nava este oprită din voiaj pentru efectuarea controlului de intrare/ieşire din ţară;9. nava nu este gata de plecare la ora comandată de agentul navei;10. nava are defecţiuni la diverse instalaţii, ce nu îi permit continuarea navigaţiei;11. nava este oprită de către organele de căpitănie pentru cercetarea unor evenimente în care a fost implicată;12. hotărârea comandantului navei de a nu mai naviga, cu reţinerea pilotului la bordul navei.
  VI. Situaţiile în care nu se tarifează prezenţa pilotului la bordul navei, fără a efectua prestaţia:1. nava navighează aval pentru ieşire la Marea Neagră, timp în care Bara Sulina se declară impracticabilă. Nu există posibilitatea ca nava să ancoreze într-o zonă în care este permisă debarcarea pilotului fără ca acest fapt să presupună întoarcerea sau abaterea navei de la traseul avut;2. în timpul efectuării voiajului amonte/aval apare fenomenul de ceaţă şi este necesară staţionarea navei la ancoră;3. Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos“ Galaţi, Autoritatea Navală Română, Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Maritime“ - S.A. Galaţi închid navigaţia pe anumite sectoare ale Dunării maritime şi/sau ale Canalului Sulina (Ziua marinei, efectuare de transport special, eveniment de navigaţie al unei terţe nave etc.), precum şi în cazurile în care nava este blocată în gheaţă şi nu poate ajunge la destinaţie sau la o zonă în care este permisă debarcarea pilotului;4. nava staţionează într-o zonă în care nu este permisă debarcarea pilotului şi nu există posibilitatea ajungerii la o zonă în care debarcarea pilotului este permisă fără a presupune întoarcerea sau abaterea navei de la traseul ei, excepţie făcând situaţiile prezentate mai sus.VII. Alte instrucţiuni de aplicare:1. pentru prestaţiile efectuate cu nave legate solidar (la braţ) se va calcula o singură prestaţie cu valoarea însumată a TRB-ului celor două nave şi va fi desemnat un singur pilot;
  2. pentru prestaţiile efectuate cu pilotinele la transporturile speciale (ansambluri de nave legate) se va calcula o singură cursă dus-întors a pilotinei;3. calculul prestaţiei de pilotaj pentru pilot disponibil la bord se efectuează la timpul efectiv prestat;4. calcularea tarifelor de pilotaj de linie se va efectua proporţional cu distanţa parcursă, considerând poziţia porturilor după cum urmează:a) Sulina la Mm 0;b) Tulcea la Mm 39;c) Reni la Mm 69;d) Giurgiuleşti la Mm 72;
  e) Galaţi la Mm 81;f) Brăila la km 170 (Mm 92);
  5. folosirea pilotinelor pentru îmbarcarea-debarcarea piloţilor nu va fi facturată separat, contravaloarea acestora fiind cuprinsă în tarife. Pilotinele se tarifează separat doar pentru debarcarea piloţilor în situaţia în care navele rămân la ancoră în zona porturilor Sulina, Tulcea, Mm 60, Reni, Giurgiuleşti, Galaţi şi Brăila sau pentru navele care ies din zona în care pilotajul este obligatoriu, respectiv Mm 44, Km 175, precum şi în cazul în care comanda pentru pilotaj este anulată de către agentul sau comandantul navei după ora la care s-a comandat începerea prestaţiei.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!