Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (12.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 395 din 31 martie 2021privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în administrarea unor centre judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 8 aprilie 2021Data intrării în vigoare 08-04-2021

  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 288 alin. (1) şi art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a înscrierii acestora în cartea funciară şi a reevaluării, potrivit anexei nr. 1.
  Articolul 2(1) Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Harghita şi Centrul Judeţean Giurgiu.(2) Imobilele prevăzute la alin. (1) se utilizează de Centrul Judeţean Harghita şi Centrul Judeţean Giurgiu, din subordinea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru desfăşurarea activităţilor specifice.Articolul 3(1) Se aprobă modificarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Giurgiu, prin comasarea nr. MF 152159 cu nr. MF 153830 şi cu nr. MF 121334 la poziţia cu nr. MF 121334, potrivit anexei nr. 3.(2)
  Se aprobă radierea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a nr. MF 152159 şi nr. MF 153830, ca urmare a comasării acestora cu nr. MF 121334.
  Articolul 4(1) Se aprobă modificarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Botoşani, prin comasarea nr. MF 27174 cu nr. MF 153251 şi cu nr. MF 27173 la poziţia cu nr. MF 27173, ca urmare a înscrierii imobilelor în aceeaşi carte funciară şi a reevaluării acestora, potrivit anexei nr. 4.(2) Se aprobă radierea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a nr. MF 27174 şi nr. MF 153251, ca urmare a comasării acestora cu nr. MF 27173.Articolul 5Predarea-preluarea bunurilor imobile prevăzute la art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  Articolul 6Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera în mod corespunzător datele din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 7Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 31 martie 2021.Nr. 395.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unorunităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la carese modifică datele de identificare şi se actualizează valorile de inventar
  Nr. crt.Nr. M.F.Codul de clasificaţieDenumirea bunuluiAdministratorul imobiluluiDatele de identificare ale imobilului ca urmare a înscrisurilor din cartea funciarăValoarea de inventar actualizată - lei -
  Descrierea tehnicăAdresa
  01234567
  11521598.29.08Centrul Local Bolintin-ValeAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Giurgiu CIF 20738836Sc = Sd = 31 mp; CF nr. 33484 Bolintin-ValeŢara: România; judeţul: Giurgiu; oraşul: Bolintin-Vale; Str. Sabarului nr. 150B24.435
  21213348.28.10Clădire administrativă CTARZ - Bolintin-ValeDirecţia pentru Agricultură a Judeţului Giurgiu CIF 37369660Sc = Sd = 60,50 mp; S teren = 892 mp; CF nr. 33484 Bolintin-ValeŢara: România; judeţul: Giurgiu; oraşul Bolintin-Vale; Str. Sabarului nr. 150B163.600
  31538308.28.10Birou centruAgenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“ CIF 4283511Sc = 18,8 mp; S teren = 446 mp; CF nr. 33484 Bolintin-ValeŢara: România; judeţul: Giurgiu; oraşul Bolintin-Vale; Str. Sabarului nr. 150B59.843
  4280008.29.08Sediu Centrul Judeţean Satu MareAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Satu Mare CIF 20741670Sc = 606 mp; Sd = 1.212 mp P + 1; S teren = 1.745 mp CF nr. 183858 Satu MareŢara: România; judeţul: Satu Mare; municipiul Satu Mare; Str. 1 Decembrie 1918 nr. 13851.688
  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREale unor imobile aflate în domeniul public al statului, care se transmit dinadministrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Ruraleîn administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură -Centrul Judeţean Harghita şi Centrul Judeţean Giurgiu
  Nr. crt.Nr. M.F.Codul de clasificaţieDenumirea bunuluiAdresaDescrierea tehnicăValoarea de inventar - lei -Persoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilul
  012345678
  135005 (parţial)8.28.03Clădire pentru laborator control seminţe - sediuŢara: România; judeţul: Harghita; MRJ: Miercurea-Ciuc; Str. Progresului nr. 22Sc = Sd = 57,68 mp, parter, S teren = 33 mp; CF nr. 63377 şi CF nr. 63377-C1-U1 Miercurea-Ciuc122.991Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Harghita CIF 4245674Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Harghita CIF 20659929
  21213348.28.10Clădire administrativă CTARZ - Bolintin-ValeŢara: România; judeţul: Giurgiu; oraşul Bolintin-Vale; Str. Sabarului nr. 150BSc = Sd = 60,50 mp; S teren = 892 mp; CF nr. 33484 Bolintin-Vale163.600Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Giurgiu CIF 37369660Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Giurgiu CIF 20738836
  31538308.28.10Birou centruŢara: România; judeţul: Giurgiu; oraşul Bolintin-Vale; Str. Sabarului nr. 150BSc = 18,8 mp; S teren = 446 mp; CF nr. 33484 Bolintin-Vale59.843Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“ CIF 4283511Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Giurgiu CIF 20738836
  Anexa nr. 3DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţiepentru Agricultură - Centrul Judeţean Giurgiu, care se comasează
  Nr. M.F.Codul de clasificaţieDenumirea bunuluiAdministratorul imobiluluiAdresaDescrierea tehnicăValoarea de inventar - lei -Valoarea de inventar a bunului rezultat în urma comasării - lei -Nr. M.F. pentru imobilele comasateCodul de clasificaţie pentru imobilele comasateDenumirea bunului rezultat în urma comasăriiBunul rezultat ca urmare a comasăriiDatele de identificare ale imobilului ca urmare a înscrierii în cartea funciară
  Descrierea tehnicăAdresa
  1234567891011121314
  1521598.29.08Centrul Local Bolintin-ValeAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Giurgiu CIF 20738836Ţara: România; judeţul: Giurgiu; oraşul Bolintin-Vale; Str. Sabarului nr. 150BSc = Sd = 31 mp; CF nr. 33484 Bolintin-Vale24.435247.8781213348.29.08Centrul Local Bolintin-ValeSc = Sd = 110,3 mp, parter, S teren = 1.338 mp; CF nr. 33484 Bolintin-ValeSc = Sd = 107 mp, parter, S teren = 1.338 mp; CF nr. 33484 Bolintin-ValeŢara: România; judeţul: Giurgiu; oraşul Bolintin-Vale; Str. Sabarului nr. 150B
  1213348.28.10Clădire administrativă CTARZ - Bolintin-ValeSc = Sd = 60,50 mp; S teren = 892 mp; CF nr. 33484 Bolintin-Vale163.600
  1538308.28.10Birou centruSc = 18,8 mp; S teren = 446 mp; CF nr. 33484 Bolintin-Vale59.843
  Anexa nr. 4DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţişi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Botoşani, care se comasează şi se reevaluează
  Nr. M.F.Codul de clasificaţieDenumirea bunuluiAdministratorul imobiluluiAdresaDescrierea tehnicăValoarea de inventar - lei -Valoarea de inventar a bunului rezultat în urma comasării - lei -Nr. M.F. pentru imobilele comasateCodul de clasificaţie pentru imobilele comasateDenumirea bunului rezultat în urma comasăriiBunul rezultat ca urmare a comasăriiDatele de identificare ale imobilului ca urmare a înscrierii în cartea funciarăValoarea de inventar actualizată - lei -
  Descrierea tehnicăAdresa
  123456789101112131415
  271738.29.08Pavilion tehnic adm. CRSA DarabaniAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Botoşani CIF 20851885
  Ţara: România; judeţul: Botoşani; oraşul Darabani; Str. 1 Decembrie nr. 286Sc = 71,10 mp;Sd = 144 mp; S teren = 3.700 mp71.592135.750271738.29.08Centrul Local DarabaniSc = 151,8 mpSd = 224,7 mpS teren = 4.200 mpSc = Sd =163,2 mpC1:Sc = 71 mp; Sd = 144 mp; P+1;C2Sc = 80,7 mp Sd = 80,7 mp P;C3Sc = 163,2 mpSd = 163,2 mpP;
  S teren = 4.090 mp;CF nr. 58319Darabani
  Ţara: România; judeţul: Botoşani; oraşul Darabani; Str. 1 Decembrie nr: 286135.750
  1532518.29.08Centrul Local DarabaniSc = Sd = 80,70 mp et. 1 S teren = 500 mp44.139
  271748.27.07Grajd tauriSc = Sd = 163,2 mp20.019
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!