Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 402 din 31 martie 2021privind închirierea unor spaţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Bibliotecii Naţionale a României
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 8 aprilie 2021Data intrării în vigoare 08-04-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) şi al art. 333 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 861 alin. (3) şi art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă închirierea unor spaţii dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Bibliotecii Naţionale a României, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în scopul prestării de servicii de alimentaţie publică.
  Articolul 2(1) Închirierea spaţiilor prevăzute la art. 1 se va realiza prin licitaţie publică, în condiţiile legii.(2) Se împuterniceşte Biblioteca Naţională a României, instituţie publică de cultură de importanţă naţională, aflată în subordinea Ministerului Culturii, în calitate de administrator al bunului imobil, să organizeze procedura de licitaţie publică pentru închirierea spaţiilor prevăzute la art. 1.(3) Contractul de închiriere se încheie de către Biblioteca Naţională a României pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea prelungirii cu un an, prin act adiţional.(4) Preţul minim pentru închirierea spaţiilor prevăzute în anexă este 90 lei/mp/lună pentru spaţiul alocat amplasării aparatelor pentru vânzarea automată a produselor cu specific alimentar.Articolul 3
  Sumele obţinute din închirierea spaţiilor din imobilul prevăzut la art. 1 se varsă integral la bugetul de stat.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii,
  Bogdan Gheorghiu
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 31 martie 2021.Nr. 402.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale unor spaţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al statuluişi în administrarea Bibliotecii Naţionale a României, care vor fi închiriate
  Nr. M.F.P.Codul de clasificareAdresaDenumirea bunului care face obiectul actului normativDescrierea tehnică a bunului (suprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, regim înălţime, suprafaţă teren, C.F.)Caracteristicile spaţiului care se închiriazăPreţul minim de închiriereValoarea justă a suprafeţei care face obiectul închirieriiValoarea de inventar a imobilului
  Spaţiile care se închiriazăDestinaţia
  1605118.29.08Bucureşti, Bd. Unirii nr. 22, sectorul 3Biblioteca Naţională a RomânieiCorp C1: construcţie 2S + P + M + 7E, suprafaţa construită la sol - 9.981 mp, teren - 9.342 mp C.F. nr. 223958Zona perimetrală a Atriumului, parter, 4 spaţii a câte 2 mp, totalizând 8 mp în vederea amplasării a 4 automate pentru vânzarea automată de băuturi caldePrestări servicii de alimentaţie publică90 lei/mp/lună31.952 lei627.908.448 lei
  1605118.29.08Bucureşti, Bd. Unirii nr. 22, sectorul 3Biblioteca Naţională a RomânieiCorp C3: construcţie S + P + M + 5E, suprafaţa construită la sol - 2.710 mp, teren - 709,52 mpC.F. nr. 223958Zona perimetrală a Atriumului, parter, 4 spaţii a câte 2 mp, totalizând 8 mp în vederea amplasării a 4 automate pentru vânzarea automată de snackuri, sandviciuri şi sucuriPrestări servicii de alimentaţie publică90 lei/mp/lună31.952 lei
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!