Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 400 din 31 martie 2021privind aprobarea închirierii unei părţi din imobilul 2434, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 8 aprilie 2021Data intrării în vigoare 08-04-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 861 alin. (3), al art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 333 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă închirierea unei părţi din imobilul 2434, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea amplasării unei stupine.
  (2) Închirierea părţii de imobil prevăzute la alin. (1) se face prin licitaţie publică, în condiţiile legii.(3) Contractul de închiriere se încheie pe o perioadă de 5 ani.(4) Preţul minim al închirierii este de 75 euro/lună pentru partea de imobil în suprafaţă de 250 mp.
  Articolul 2Sumele obţinute din închirierea părţii de imobil prevăzute la art. 1 alin. (1) se varsă integral la bugetul de stat.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU

  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naţionale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 31 martie 2021.Nr. 400.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale unei părţi din imobilul 2434, aflat în domeniul public al statului şiîn administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care se închiriază
  Nr. MFPCodul de clasificaţieDenumirea bunului imobilAdresaElementele-cadru de descriere tehnică, nr. carte funciară/ nr. cadastral, valoarea de inventar a imobilului înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiElementele-cadru de descriere tehnică ale părţii de imobil care se închiriază, nr. carte funciară/nr. cadastral, şi valoarea de inventarPersoana juridică în administrarea căreia se află imobilul
  0123456
  103800 - parţial8.19.01Imobil 2434 - parţialJudeţul Călăraşi, comuna Sohatu Construcţii şi teren* Carte funciară nr. 24536 Sohatu Nr. cadastral 24536 Valoarea de inventar - 4.992.278 leiTeren Suprafaţă teren - 250 mp
  Valoare de inventar - 2.863,24 lei Carte funciară nr. 24536 Sohatu Nr. cadastral 24536
  MinisterulApărării Naţionale CUI - 4183229
  * Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.
  -----





  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!