Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 268 din 7 aprilie 2021privind constituirea şi atribuţiile Comitetului interministerial pentru revenirea României la normalitate de la 1 iunie 2021, în contextul pandemiei de COVID-19
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 7 aprilie 2021Data intrării în vigoare 07-04-2021

  În temeiul art. 29 şi al art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.Articolul 1(1) Se constituie Comitetul interministerial pentru revenirea României la normalitate de la 1 iunie 2021, în contextul pandemiei de COVID-19, denumit în continuare Comitetul, organism fără personalitate juridică.
  (2) Comitetul este condus de către prim-ministrul României, în calitate de preşedinte, şi de către secretarul general al Guvernului, în calitate de vicepreşedinte.(3) Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de către Secretariatul General al Guvernului.(4) În exercitarea atribuţiilor, Comitetul emite instrucţiuni de implementare şi elaborează rapoarte şi analize.
  Articolul 2(1) Comitetul este compus din ministerele şi instituţiile administraţiei publice centrale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.(2) La lucrările Comitetului pot participa în calitate de invitaţi instituţiile publice din România cu atribuţii şi competenţe în gestionarea pandemiei de COVID-19, respectiv în desfăşurarea pregătirilor la nivel naţional şi local pentru revenirea României la normalitate de la 1 iunie 2021, în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi organizaţiile profesionale de profil şi structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice.
  (3) Ministerele sunt reprezentate la activităţile Comitetului la nivel de ministru, respectiv de secretar de stat, anume desemnat, în cazul în care şedinţele sunt prezidate de către vicepreşedintele Comitetului, iar celelalte entităţi de către conducătorii acestora.
  Articolul 3(1) Comitetul are ca obiectiv stabilirea, coordonarea şi monitorizarea aplicării măsurilor pentru pregătirea revenirii României la normalitate de la 1 iunie 2021, în contextul pandemiei de COVID-19.(2) În vederea îndeplinirii obiectivului prevăzut la alin. (1), Comitetul are următoarele atribuţii:a) stabileşte domeniile de intervenţie şi coordonatorii acestora;b) stabileşte acţiunile prioritare şi măsurile specifice, la propunerea ministerelor de resort sau a instituţiilor publice competente;c)
  stabileşte calendarul de implementare;
  d) monitorizează şi evaluează îndeplinirea atribuţiilor.
  (3) În vederea îndeplinirii atribuţiei prevăzute la alin. (2) lit. d), membrii Comitetului şi coordonatorii domeniilor de intervenţie vor prezenta informări periodice, din oficiu şi la cerere.
  Articolul 4(1) Şedinţele Comitetului se convoacă, de regulă, săptămânal sau ori de câte ori este necesar.(2) Agenda şedinţei Comitetului se întocmeşte de către secretariatul acestuia pe baza propunerilor formulate şi înaintate în acest sens de către membri şi se aprobă de preşedintele sau vicepreşedintele Comitetului, după caz.
  (3) Minuta şi procesul-verbal al fiecărei şedinţe sunt semnate de către membrii Comitetului.
  Articolul 5(1) În cadrul primei reuniuni a Comitetului se aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare prin care sunt stabilite condiţiile de cvorum şi modalitatea de luare a deciziilor.(2) În termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, membrii Comitetului prevăzuţi în anexă desemnează şi comunică reprezentanţi la nivel de secretari de stat, precum şi supleanţi ai acestora.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:

  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horaţiu Gorun
  Bucureşti, 7 aprilie 2021.Nr. 268.ANEXĂCOMPONENŢAComitetului interministerial pentru revenirea României la normalitate de la 1 iunie 2021, în contextul pandemiei de COVID-191. Ministerul Finanţelor2. Ministerul Afacerilor Interne3. Ministerul Afacerilor Externe4. Ministerul Justiţiei
  5. Ministerul Apărării Naţionale6. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului7. Ministerul Energiei8. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii9. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale10. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor11.
  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
  12. Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene13. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale14. Ministerul Sănătăţii15. Ministerul Educaţiei16. Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării17. Ministerul Culturii18. Ministerul Tineretului şi Sportului19. Secretariatul General al Guvernului20. Comitetul naţional de coordonare a activităţilor privind vaccinarea împotriva COVID-1921. Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă22. Institutul Naţional pentru Sănătate Publică
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!