Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 404 din 7 aprilie 2021pentru completarea art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa", pentru perioada 2020-2022, precum şi a unor măsuri de aplicare a acesteia
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 7 aprilie 2021Data intrării în vigoare 07-04-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICLa articolul 7 din Hotărârea Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa“, pentru perioada 2020-2022, precum şi a unor măsuri de aplicare a acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 11 mai 2020, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis, pentru anul 2021, este de 700 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2021.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Aurel Simion,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cornel Feruţă,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 7 aprilie 2021.Nr. 404.----


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!