Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 572 din 6 aprilie 2021pentru modificarea preambulului conţinutului-cadru al protocolului privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administraţia Naţională "Apele Române" prevăzut în anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.708/2020 pentru aprobarea conţinutului-cadru al protocolului privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administraţia Naţională "Apele Române"
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 7 aprilie 2021Data intrării în vigoare 07-04-2021

  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 6.699/CC din 31.03.2021 al Administraţiei Naţionale „Apele Române“,în temeiul art. 25 alin. (5) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.Articolul IPreambulul conţinutului-cadru al protocolului privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administraţia Naţională „Apele Române“ prevăzut în anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.708/2020 pentru aprobarea conţinutului-cadru al protocolului privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administraţia Naţională „Apele Române“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 14 septembrie 2020, se modifică după cum urmează:
  Între Administraţia Naţională «Apele Române», prin Administraţia Bazinală de Apă ......................................., cu sediul în ..............., reprezentată legal prin ...................., în baza Hotărârii nr. ....... a Comitetului de direcţie al Administraţiei Bazinale de Apă .......................,şi Unitatea administrativ-teritorială ..............................., prin consiliul local şi primar ......................../entitatea juridică solicitantă ....................., având elementele de identificare ..................., reprezentată legal prin ................., în baza Hotărârii consiliului local/Hotărârii consiliului judeţean/actului emis conform competenţelor de către reprezentantul legal nr. ............, având în vedere art. 25 alin. (5) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, Solicitarea nr. ............ a unităţii administrativ-teritoriale ............./entităţii juridice solicitante ..................., Acordul nr. ............ emis de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, precum şi Împuternicirea nr. ............. a Administraţiei Naţionale «Apele Române» pentru realizarea obiectivului de investiţii de interes şi utilitate publică ........................................, părţile convin următoarele: ................................................................... .
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
  Tánczos Barna
  Bucureşti, 6 aprilie 2021.
  Nr. 572.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!