Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 140 din 21 martie 2018pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 27 martie 2018Data intrării în vigoare 01-04-2018
  Formă consolidată valabilă la data 22-04-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 22-04-2021 până la data de 11-05-2021  Conform art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 252 din 30 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 266 din 31 martie 2020, termenul de aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se prelungeşte până la încetarea stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020.
  Conform art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 362 din 7 mai 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 372 din 8 mai 2020, termenul de aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se prelungeşte până la data de 31 decembrie 2020.
  Conform art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.102 din 17 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1259 din 18 decembrie 2020, termenul de aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se prelungeşte până la data de 31 martie 2021.
  Conform art. I din HOTĂRÂREA nr. 351 din 25 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 29 martie 2021, termenul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 27 martie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 30 iunie 2021.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 221 alin. (1) lit. c) şi d) şi al art. 229 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă pachetele de servicii medicale, respectiv pachetul minimal de servicii şi pachetul de servicii de bază, acordate pentru perioada 2018-2019, prevăzute în anexa nr. 1.(2) Se aprobă Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, prevăzut în anexa nr. 2.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!