Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 2 din 16 iulie 2007 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate
EMITENT
 • CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 17 iulie 2007Data intrării în vigoare 17-07-2007
  Formă consolidată valabilă la data 22-04-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 14-04-2021 până la data de 11-05-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 2 din 16 iulie 2007, publicate în Monitorul Oficial nr. 479 din 17 iulie 2007, la data de 22 Aprilie 2021 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 15 din 17 octombrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 9 din 7 decembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 2 din 29 mai 2015; HOTĂRÂREA nr. 2 din 22 martie 2016; HOTĂRÂREA nr. 1 din 16 martie 2017; HOTĂRÂREA nr. 1 din 25 martie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2 din 29 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 11 iunie 2015.
  În temeiul prevederilor art. 18 alin. (2), ale art. 21 alin. (2) şi ale art. 37 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Naţional de Integritate adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.La data de 11-06-2015 Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2 din 29 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 11 iunie 2015.Articolul 2În aplicarea prevederilor art. 19 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificările şi completările ulterioare, finanţarea cheltuielilor ocazionate de organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate se asigură de către Guvern, prin Secretariatul General al acestuia.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!