Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 898 din 7 septembrie 2011privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere, ale documentelor de călătorie, precum şi ale altor documente care se eliberează străinilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 29 septembrie 2011Data intrării în vigoare 29-09-2011
  Formă consolidată valabilă la data 21-04-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 12-04-2021 până la data de 11-05-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 898 din 7 septembrie 2011, publicate în Monitorul Oficial nr. 690 din 29 septembrie 2011, la data de 21 Aprilie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 363 din 25 martie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Pentru asigurarea cadrului juridic necesar aplicării directe a Regulamentului (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 113 şi 125 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. VII alin. (1) lit. a) şi f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie, aprobată prin Legea nr. 249/2009,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Prin prezenta hotărâre se stabilesc forma şi conţinutul următoarelor documente:a) permis de şedere - documentul prevăzut în anexa nr. 1, care se eliberează:(i) străinului căruia i s-a acordat sau i s-a prelungit dreptul de şedere temporară sau pe termen lung în România, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;(ii) străinului căruia i s-a acordat sau i s-a prelungit dreptul de şedere şi dreptul de muncă în România, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;(iii) străinului care a obţinut o formă de protecţie în România, în condiţiile Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare;(iv)

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!