Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (12.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 434 din 26 martie 2021privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 26 martie 2021Data intrării în vigoare 26-03-2021
  Formă consolidată valabilă la data 05-04-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 05-04-2021 până la data de 12-05-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 434 din 26 martie 2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 311 din 26 martie 2021, la data de 05 Aprilie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 456 din 2 aprilie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Conform articolului II din ORDINUL nr. 456 din 2 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 5 aprilie 2021, în tot cuprinsul actelor normative care fac referire la unităţile sanitare care acordă servicii medicale pacienţilor infectaţi cu COVID-19 se va lua în considerare Lista spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexa la prezentul ordin.
  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii cu nr. VVV 3.701 din 25.03.2021,având în vedere:– prevederile art. 10 şi 15 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) şi b) şi ale art. 25 alin. (2) teza I din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul 1

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!