Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. M.63 din 25 martie 2021pentru aprobarea Metodologiei privind reglementarea activităţilor de scufundare în România
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 30 martie 2021Data intrării în vigoare 01-04-2021
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 01-04-2021 până la data de 15-04-2021

  Pentru aplicarea prevederilor art. 6 alin. (4) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 350/1993 privind pregătirea, antrenarea, perfecţionarea pregătirii şi brevetarea scafandrilor, cu completările ulterioare,în conformitate cu Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Adresa nr. 798/EC din 11.03.2021, prin care Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale precizează că nu este necesar avizul deoarece obiectul de reglementare nu intră în domeniul lor de competenţă, în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind reglementarea activităţilor de scufundare în România, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2021.
  Ministrul apărării naţionale,
  Nicolae-Ionel Ciucă
  Bucureşti, 25 martie 2021.Nr. M.63.ANEXĂ Deschideți METODOLOGIEprivind reglementarea activităţilor de scufundare în România


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!