Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 349 din 25 martie 2021privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 26 martie 2021Data intrării în vigoare 26-03-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă alocarea sumei de 33.782 mii lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse în anul 2021.
  Articolul 2Pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 33.782 mii lei Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021.Articolul 3Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor art. 1.Articolul 4Ministerul Finanţelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2021.
  PRIM-MINISTRU

  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul finanţelor,
  Alexandru Nazare
  Bucureşti, 25 martie 2021.Nr. 349.ANEXĂRepartizarea sumelor pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităţilor naturale
  Nr. crt.ObiectivUnitatea administrativ-teritorialăSuma alocată - mii lei -
  0123
   TOTAL 33.782
  1)Judeţul Alba Total, din care: 1.455
  1refacere drumuri săteştiComuna Bistra1296
  refacere drumuri comunale
  refacere drum forestier
  2refacere drumuri comunaleComuna Gârda de Sus94
  refacere podeţe
  refacere drum forestier
  3refacere punţi pietonaleComuna Vidra65
  refacere drumuri comunale
  refacere pod
  2)Judeţul Argeş Total, din care: 526
   Construire 2 foraje de adâncime: F2 - 125 m şi F4 - 160 m din cauza unor alunecări de terenComuna Valea Danului526
  3)Judeţul Bistriţa-Năsăud Total, din care: 7.423
  1refacere drum judeţean DJ 173B în localitatea Tărpiu - 0,05 kmJudeţul Bistriţa-Năsăud515
  refacere pod pe drumul judeţean DJ 173B, în localitatea Tărpiu - 1 buc.
  refacere drum judeţean DJ172B, în localitatea Parva - 0,4 km
  refacere drum judeţean DJ 171 - în localitatea Târlişua - 0,04 km
  2refacere strada Valea Mintiului în localitatea Luşca - 0,07 kmOraşul Năsăud125
  3refacere podeţ în localitatea Sângeorz-Băi, 1 buc.Oraşul Sângeorz-Băi42
  Strada Nucilor în localitatea Sângeorz-Băi - 0,05 km
  refacere drum forestier în localitatea Cormaia - 0,08 km
  refacere podeţe în localitatea Cormaia - 2 buc.
  refacere parapeţi de protecţie în localitatea Cormaia - 0,065 km
  refacere drum forestier în localitatea Cormaia - 0,2 km
  4consolidare versant lateral unei străzi în localitatea Buduş - alunecare de teren în zona Dealul Hagăului - 0,1 kmComuna Budacu de Jos350
  5refacere drum agricol în localitatea Tărpiu - 2 kmComuna Dumitra92
  refacere drum agricol în localitatea Dumitra - 3 km
  refacere mal erodat curs de apă pârâul Valea Morii, în localitatea Dumitra - 0,5 km
  refacere drum agricol în localitatea Cepari - 1 km
  6refacere podeţ în localitatea Nepos - 1 buc.Comuna Feldru680
  refacere drum agricol Valea Frâua, în localitatea Nepos - 0,3 km
  refacere acostament drum în localitatea Nepos - 0,07 km
  refacere drum forestier Valea Feldrişel la Dâmburi, în localitatea Feldru - 0,1 km
  refacere drum vicinal Căpăţâna, în localitatea Feldru - 0,1 km
  refacere drum agricol Stârci, în localitatea Feldru - 0,3 km
  refacere drum vicinal Cârligătura, în localitatea Feldru - 0,05 km
  consolidare versant - alunecare de teren, care pune în pericol 7 case, în localitatea Feldru - 0,1 km
  refacere drum forestier Valea Feldrişel, în localitatea Feldru - 0,1 km
  7
  refacere drum comunal 4B Ivăneasa, în localitatea Ilva Mare - 0,04 kmComuna Ilva Mare250
  refacere podeţ în localitatea Ilva Mare - 1 buc.
  8refacere drum comunal în localitatea Ilva Mică - 1,5 kmComuna Ilva Mică180
  refacere drum forestier în localitatea Ilva Mică - 3,5 km
  refacere drum forestier Valea Lupului, în localitatea Ilva Mică - 0,02 km
  9refacere drum agricol (Pe Podirei), în localitatea Livezile - 0,22 kmComuna Livezile10
  10refacere drum comunal în localitatea Lunca Leşului - 3,5 kmComuna Leşu1605
  refacere podeţ în localitatea Lunca Leşului - 2 buc.
  refacere drum comunal în localitatea Lunca Leşului (Valea Măgurii) - 1 km
  refacere drum comunal în localitatea Lunca Leşului (zona Uliţa şcolii) - 0,03 km
  refacere drum comunal în localitatea Lunca Leşului (zona Tisa) - 1,2 km
  refacere drum comunal în localitatea Lunca Leşului (zona Valea Glodului) - 1 km
  refacere drum comunal în localitatea Lunca Leşului (Ierboşaua) - 0,3 km
  refacere drum comunal în localitatea Leşu (Blidirel) - 0,05 km
  refacere drum comunal în localitatea Leşu (zona Faţa Satului) - 0,06 km
  11refacere pod în localitatea Monor - 1 buc.Comuna Monor100
  refacere drum vicinal (La Mănăstire) în localitatea Monor - 0,5 km
  12consolidare versant (care pune în pericol o casă şi o stradă) - alunecare de teren în localitatea Breaza - 0,03 kmComuna Negrileşti80
  13refacere strada Vâlcea în localitatea Parva - 0,5 kmComuna Parva65
  refacere podeţe în localitatea Parva - 3 buc.
  14refacere obiectiv socioeconomic - zid de sprijin la biserica ortodoxă, în localitatea Rebra - 0,6 kmComuna Rebra61
  refacere drum comunal în localitatea Rebra - 1,56 km
  refacere drum forestier în localitatea Rebra - 0,7 km
  refacere podeţe în localitatea Rebra - 5 buc.
  15refacere strada Drumul Gersei în localitatea Gersa I - 0,1 kmComuna Rebrişoara635
  refacere drum comunal DC 2 Gersa, în localitatea Gersa II - 3 km
  refacere drum forestier Valea Tăului, în localitatea Gersa II - 4 km
  refacere podeţe în localitatea Gersa II - 2 buc.
  refacere drum forestier (km 16) în localitatea Gersa II - 0,1 km
  16refacere drum comunal DC41 în localitatea Runcu Salvei - 0,05 kmComuna Runcu Salvei432
  refacere drum comunal (Fântâna Rece, Dealul Coastei, Sub Codru, Dosu lui Ivan, Secătura) în localitatea Runcu Salvei - 1,75 km
  refacere pod în localitatea Runcu Salvei - 1 buc.
  17refacere drum vicinal La Horteni, în localitatea Hălmăsău - 2 kmComuna Spermezeu505
  refacere drum vicinal Valea Prisăcii, în localitatea Hălmăsău - 0,7 km
  consolidare versant lateral drumului comunal Spermezeu-Hălmăsău, partea stângă - 0,4 km
  refacere drum vicinal La Vârtoape, în localitatea Spermezeu - 0,6 km
  refacere drum vicinal Pcicui, în localitatea Spermezeu - 1 km
  18refacere podeţe în localitatea Şieu - 4 buc.Comuna Şieu45
  refacere drum exploatare agricolă (Prin Livadă, După Vii) - 2 km
  refacere podeţe în localitatea Ardan - 6 buc.
  19refacere drum agricol în localitatea Şieuţ - 0,03 kmComuna Şieuţ450
  consolidare mal drept şi stâng pe pârâul Gledin (2 gospodării afectate), în localitatea Şieuţ - 0,12 km
  20refacere podeţe în localitatea Molişet - 5 buc.Comuna Târlişua814
  refacere drum forestier Izvorul Ţarcului - în localitatea Molişet - 0,08 km
  refacere drum forestier Izvorul Pietrii - în localitatea Molişet - 0,03 km
  refacere podeţ în localitatea Agrieş - 1 buc.
  refacere drum comunal în localitatea Agrieş - 0,03 km
  refacere drum comunal 38C - în localitatea Răcăteşu - 0,6 km
  refacere drum vicinal Zambrita - în localitatea Târlişua - 0,12 km
  refacere drum vicinal în localitatea Borleasa - 0,1 km
  refacere drum comunal 38B în localitatea Oarzina - 0,6 km
  refacere drum comunal 38B în localitatea Agrieş - 0,05 km
  refacere drum vicinal Alac în localitatea Agrieşel - 0,53 km
  refacere drum vicinal Valea Negreii în localitatea Agrieşel - 0,03 km
  refacere drum comunal 38A în localitatea Lunca Sătească - 0,6 km
  21refacere drum de exploataţie agricolă (Valea Trestiei), în localitatea Telcişor - 0,25 kmComuna Telciu72
  refacere drum forestier (Valea Poienii) în localitatea Telcişor - 0,1 km
  refacere drum forestier (Fiezel), în localitatea Telciu - 0,07 km
  22refacere podeţ în localitatea Tiha Bârgăului - 1 buc.Comuna Tiha Bârgăului5
  23refacere Strada Bisericii în localitatea Alunişul - 0,1 kmComuna Zagra310
  refacere strada Buha în localitatea Alunişul - 0,05 km
  4)Judeţul Botoşani Total, din care: 512
  1refacere DS 164 satul Rădeni - 0,400 kmComuna Frumuşica512,00
  refacere 1 pod pe DS 164, satul Rădeni
  5)
  Judeţul Gorj Total, din care: 8.078
  1refacere DJ673 km 10+100, localitatea Slivileşti - 0,05 kmJudeţul Gorj3.200
  refacere DJ673 km 9+200, localitatea Miculeşti - 0,03 km
  2refacere Strada Pieţii - 0,065 kmOraşul Târgu Cărbuneşti1.278
  refacere Strada Merilor - 0,095 km
  refacere Strada Merilor (refacere zid de sprijin) - 0,02 km
  3refacere strada Aleea Stejarului - 0,08 kmComuna Bălăneşti1.225
  refacere DC 6, localitatea Ohaba - 0,045 km
  4refacere DC 30 - 0,025 km
  Comuna Bustuchin805
  refacere DV 3, localitatea Poieniţa - 0,02 km
  refacere DV 61, localitatea Bustuchin - 0,12 km
  refacere Strada Mesteacănului, localitatea Bustuchin - 0,04 km
  5refacere 1 pod pe DS5, localitatea GodineştiComuna Godineşti250
  6refacere 1 anexă bloc localitatea CălugăreniComuna Padeş10
  7refacere 1 pod pe DC54, localitatea BucşanaComuna Prigoria160
  8refacere mal pârâul Cornăţel - 1 kmComuna Roşia de Amaradia
  1.000
  9refacere reţea alimentare cu apă, râul Tismana, localitatea Şomăneşti, supratraversare conductă alimentare cu apăComuna Teleşti150
  0123
  6)Judeţul Hunedoara Total, din care: 2.744
  1refacere DC 13A la km 1+300 din satul Grohoţele - 25 mComuna Buceş2.744
  7)Judeţul Mehedinţi Total, din care: 13.044
  1refacere drum judeţean DJ 671 E - 7 kmJudeţul Mehedinţi2.240
  refacere drum judeţean DJ 607 C - 15 km
  2refacere străzi afectate satul Stăneşti - 0,35 kmOraşul Baia de Aramă1.595
  refacere drumuri săteşti satul Mărăşeşti - 0,55 km
  refacere drumuri agricole satul Mărăşeşti - 3,5 km
  refacere drum de acces satul Mărăşeşti - 0,4 km
  refacere pod satul Mărăşeşti
  refacere drumuri săteşti satul Brebina - 0,5 km
  refacere drumuri agricole satul Brebina - 2,5 km
  refacere drumuri agricole satul Negoieşti - 2,5 km
  refacere drumuri săteşti satul Negoieşti - 0,85 km
  refacere drumuri agricole satul Pistriţa - 0,3 km
  refacere drum, apărare mal şi 1 podeţ satul Dealul Mare
  3refacere DC 42 satul Brateş - 0,5 km
  Comuna Bala350
  refacere DC 42 satul Brativoieşti - 1 km
  refacere DC 42 satul Molani - 2 km
  4refacere 2 podeţe de traversare satul FirizuComuna Ilovăţ2.430
  refacere 2 podeţe pietonale satul Dâlbociţa
  refacere drumuri săteşti satul Racova - 1,2 km
  refacere 1 pod satul Budăneşti
  5refacere drumuri săteşti satul Cerna-Vârf - 1,8 kmComuna Isverna2.410
  refacere drumuri săteşti satul Nadanova - 2,9 km
  refacere drumuri săteşti satul Buseşti - 4 km
  refacere drumuri săteşti satul Seliştea - 5,8 km
  refacere drumuri săteşti satul Isverna - 5,1 km
  refacere drumuri săteşti satul Drăgheşti - 4,5 km
  6refacere DC 7 satul Schitul Topolniţei de Jos - 0,5 kmComuna Izvoru Bârzii190
  7refacere drumuri vicinale satul Obârşia-Cloşani - 3,7 kmComuna Obârşia-Cloşani370
  8refacere DC 41 - 1,2 km, DC 56 - 0,4 km satul GărdăneasaComuna Ponoarele1.040
  refacere drum sătesc satul Şipotu - 0,5 km
  refacere drum de exploatare satul Şipotu - 0,5 km
  refacere 1 podeţ satul Şipotu
  refacere drum vicinal satul Ceptureni - 0,6 km
  refacere drum agricol satul Ceptureni - 1,5 km
  refacere DC 38C satul Ceptureni - 0,5 km
  refacere străzi afectate satul Băluţa - 1 km
  refacere 1 podeţ satul Proiteşti
  refacere străzi satul Valea Ursului - 0,6 km
  refacere străzi satul Ponoarele - 1 km
  refacere drum agricol satul Răiculeşti - 0,2 km
  refacere străzi satul Răiculeşti - 0,2 km
  refacere drum agricol satul Ludu - 0,6 km
  refacere drum agricol satul Bârâiacu - 0,4 km
  9refacere drumuri de exploatare agricolă satul Podeni - 10,2 kmComuna Podeni1.650
  refacere drumuri de exploatare agricolă satul Malarişca - 2,3 km
  refacere drumuri de exploatare agricolă satul Gornenţi - 4 km
  10refacere străzi satul Dedoviţa Veche - 1 kmComuna Şimian184
  refacere străzi satul Poroina - 1,3 km
  11refacere străzi satul Şovarna - 0,65 kmComuna Şovârna
  65
  12refacere DC 86 A satul Valea Ursului - 1,5 kmComuna Tâmna520
  refacere pod satul Colareţ
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!