Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 100 din 26 ianuarie 2021privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2021
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 martie 2021Data intrării în vigoare 19-03-2021
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 19-03-2021 până la data de 15-04-2021

  Având în vedere:– Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;– Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 1.002/2019 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii;– Referatul Serviciului proiecte şi programe nr. 735/SPP/VVP din 11.01.2021,
  în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu completările ulterioare,ministrul muncii şi protecţiei sociale emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Metodologia de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2021, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Selecţia publică de proiecte se organizează de Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, după aprobarea bugetului cu această destinaţie.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Raluca Turcan
  Bucureşti, 26 ianuarie 2021.Nr. 100.ANEXĂ Deschideți METODOLOGIEde selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi
  pentru anul 2021


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!