Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 100 din 19 mai 2016privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 23 mai 2016Data intrării în vigoare 26-05-2016
  Formă consolidată valabilă la data 05-04-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 05-04-2021 până la data de 11-05-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 100 din 19 mai 2016, publicate în Monitorul Oficial nr. 392 din 23 mai 2016, la data de 05 Aprilie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 45 din 24 mai 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 4 februarie 2020; DECIZIA nr. 221 din 2 iunie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 9 iulie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 31 martie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.
  Capitolul I Dispoziţii generaleSecţiunea 1 Obiect. Scop. PrincipiiArticolul 1Prezenta lege reglementează modul de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii, regimul juridic aplicabil acestor contracte, precum şi anumite aspecte specifice în legătură cu executarea acestora.Articolul 2(1) Scopul prezentei legi îl constituie:a) promovarea concurenţei între operatorii economici;

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!