Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 98 din 19 mai 2016privind achiziţiile publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 23 mai 2016Data intrării în vigoare 26-05-2016
  Formă consolidată valabilă la data 05-04-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 05-04-2021 până la data de 11-05-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 98 din 19 mai 2016, publicate în Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2016, la data de 05 Aprilie 2021 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 16 noiembrie 2016; LEGEA nr. 80 din 27 aprilie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 45 din 24 mai 2018; DECIZIA nr. 738 din 20 noiembrie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 4 februarie 2020; DECIZIA nr. 221 din 2 iunie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 9 iulie 2020; LEGEA nr. 148 din 23 iulie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 31 martie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.
  Capitolul I Dispoziţii generaleSecţiunea 1 Obiect, scop şi principiiArticolul 1Prezenta lege reglementează modul de realizare a achiziţiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de organizare a concursurilor de soluţii, instrumentele şi tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum şi anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor de achiziţie publică.Articolul 2(1) Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări în condiţii de eficienţă economică şi socială.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!