Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*)legea concurenţei
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 29 februarie 2016Data intrării în vigoare 29-02-2016
  Formă consolidată valabilă la data 05-04-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 02-04-2021 până la data de 15-04-2021

  Atenție, se afisează forma consolidată a LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996(Republicata 3) din Monitorul Oficial nr.153 din 29-02-2016  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 21 din 10 aprilie 1996 (Rep. 3) din Monitorul Oficial nr. 153 din 29 februarie 2016, la data de 05 Aprilie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 31 mai 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 28 ianuarie 2020; DECIZIA nr. 239 din 3 iunie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 160 din 10 septembrie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 170 din 14 octombrie 2020; LEGEA nr. 254 din 17 noiembrie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 31 martie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 347/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 29 decembrie 2015, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea concurenţei nr. 21/1996 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 3 aprilie 2014 şi, ulterior, a mai fost modificată şi completată prin:– Ordonanţa Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 6 august 2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 117/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 22 mai 2015;– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 9 decembrie 2014, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 954 din 29 decembrie 2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 6 martie 2015, cu modificările ulterioare;– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 347/2015.
  Notă CTCE Conform alin. (2) al art. 22 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 8 iunie 2017, prevederile art. 21 pct. 7 intră în vigoare în termen de 30 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I. În consecinţă, art. 54^1 va fi introdus începând cu data de 8 iulie 2017.
  Capitolul I Dispoziţii generale

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!