Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998 (*republicată*)privind organizarea Monitorului Oficial al României
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 3 iulie 2017Data intrării în vigoare 03-07-2017
  Formă consolidată valabilă la data 05-04-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 05-04-2021 până la data de 20-05-2022

  Atenție, se afisează forma consolidată a LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998(Republicata 3) din Monitorul Oficial nr.511 din 03-07-2017  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 202 din 9 noiembrie 1998, (Rep. 3) din Monitorul Oficial nr. 511 din 3 iulie 2017, la data de 05 Aprilie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 101 din 4 mai 2018; LEGEA nr. 208 din 25 iulie 2018; LEGEA nr. 57 din 31 martie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 195/2016 pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 1 noiembrie 2016. Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 11 aprilie 2013, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 23 aprilie 2013 şi, ulterior, a mai fost modificată şi completată prin:– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2014 privind modificarea unor acte normative şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din 5 decembrie 2014, aprobată prin Legea nr. 73/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 29 aprilie 2016;– Legea nr. 242/2015 pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 22 octombrie 2015;– Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 6 ianuarie 2017.
  Notă CTCE Articolele II și III din LEGEA nr. 208 din 25 iulie 2018, publicată în Monitorului Oficial nr. 649 din 26 iulie 2018, prevăd:Articolul II(1) În 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin ordin al secretarului general al Camerei Deputaţilor se numeşte Consiliul de administraţie al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“. Prin excepţie de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie este compus din 9 membri, dintre care unul este directorul general al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“ şi preşedinte al consiliului de administraţie.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!