Structură Act

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME METODOLOGICE din 27 martie 2018de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 bis din 28 martie 2018Data intrării în vigoare 01-04-2018
  Formă consolidată valabilă la data 01-04-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-04-2021 până la data de 11-05-2021


  Aprobate prin ORDINUL nr. 397/836/2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 273 din 28 martie 2018.
  Notă CTCE
  Forma consolidată a NORMELOR METODOLOGICE din 27 martie 2018, publicate în Monitorul Oficial nr. 273 bis din 28 martie 2018, la data de 01 Aprilie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 397/836/2018; ORDINUL nr. 841/1.097/2018; ORDINUL nr. 910/1.161/2018; ORDINUL nr. 1.512/1.546/2018; ORDINUL nr. 1.545/1.560/2018; ORDINUL nr. 273/251/2019; ORDINUL nr. 329/262/2019; ORDINUL nr. 442/290/2019; ORDINUL nr. 980/610/2019; ORDINUL nr. 1.321/783/2019; ORDINUL nr. 1.483/884/2019; ORDINUL nr. 1.701/986/2019; ORDINUL nr. 1.927/1.159/2019; ORDINUL nr. 539/437/2020; ORDINUL nr. 803/530/2020; ORDINUL nr. 1.011/709/2020; ORDINUL nr. 1.508/933/2020; ORDINUL nr. 1.844/1.119/2020; ORDINUL nr. 2.051/1.160/2020; ORDINUL nr. 2.172/1.200/2020; ORDINUL nr. 74/108/2021; ORDINUL nr. 451/428/2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Conform art. 1 din ORDINUL nr. 803/530/2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 14 mai 2020, termenul de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 şi 273 bis din 28 martie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 31 decembrie 2020.
  Conform articolului I din ORDINUL nr. 2.172/1.200/2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1289 din 24 decembrie 2020, termenul de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 şi 273 bis din 28 martie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 31 martie 2021.
  Conform articolului II din ORDINUL nr. 451/428/2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 31 martie 2021, termenul de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 30 iunie 2021.
  Anexa nr. 1 CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI DE SERVICII MINIMAL ŞI DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂA. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ1. Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:1.1.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!