Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 397/836/2018privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 397 din 27 martie 2018
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 836 din 27 martie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 28 martie 2018Data intrării în vigoare 01-04-2018
  Formă consolidată valabilă la data 01-04-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-04-2021 până la data de 11-05-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 397/836/2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 273 din 28 martie 2018, la data de 01 Aprilie 2021 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 397/836/2018; ORDINUL nr. 841/1.097/2018; ORDINUL nr. 910/1.161/2018; ORDINUL nr. 1.512/1.546/2018; ORDINUL nr. 1.545/1.560/2018; ORDINUL nr. 273/251/2019; ORDINUL nr. 329/262/2019; ORDINUL nr. 442/290/2019; ORDINUL nr. 980/610/2019; ORDINUL nr. 1.321/783/2019; ORDINUL nr. 1.483/884/2019; ORDINUL nr. 1.701/986/2019; ORDINUL nr. 1.927/1.159/2019; ORDINUL nr. 539/437/2020; ORDINUL nr. 803/530/2020; ORDINUL nr. 1.011/709/2020; ORDINUL nr. 1.508/933/2020; ORDINUL nr. 1.844/1.119/2020; ORDINUL nr. 2.051/1.160/2020; ORDINUL nr. 2.172/1.200/2020; ORDINUL nr. 74/108/2021; ORDINUL nr. 451/428/2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. S.P. 2.827 din 27 martie 2018 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 1.087 din 27 martie 2018 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  în temeiul prevederilor:– art. 229 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019;– Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:Articolul 1

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!