Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.125 din 29 ianuarie 2020privind structura anului şcolar 2020-2021
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 6 februarie 2020Data intrării în vigoare 06-02-2020
  Formă consolidată valabilă la data 05-04-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 30-03-2021 până la data de 15-04-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 3.125 din 29 ianuarie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 87 din 6 februarie 2020, la data de 05 Aprilie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 3.558 din 29 martie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere prevederile art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.Articolul 1(1) Anul şcolar 2020-2021 începe la data de 1 septembrie 2020, se încheie la data de 31 august 2021 şi are 33 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului şcolar 2020-2021 încep la data de 14 septembrie 2020.La data de 30-03-2021 Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.558 din 29 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 30 martie 2021(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) se stabilesc următoarele:a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 4 iunie 2021;b) pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 33 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 11 iunie 2021;

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!