Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 316 din 9 martie 2021privind raportarea de paturi ATI în platforma electronică a Ministerului Sănătăţii "Alerte MS"
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 9 martie 2021Data intrării în vigoare 09-03-2021
  Formă consolidată valabilă la data 24-03-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 24-03-2021 până la data de 11-05-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 316 din 9 martie 2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 240 din 9 martie 2021, la data de 24 Martie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 399 din 24 martie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere Referatul comun al Direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică şi al Inspecţiei Sanitare de Stat aprobat de conducerea Ministerului Sănătăţii cu nr. VVV 2.768 din 9.03.2021,
  în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul 1Managerii unităţilor sanitare cu paturi alocate pacienţilor cu infecţie COVID-19 şi cu paturi ATI alocate pacienţilor cu infecţie COVID-19 vor raporta zilnic on-line, până la ora 9,00, respectiv până la ora 17,00, în platforma electronică a Ministerului Sănătăţii «Alerte MS» situaţia paturilor ATI COVID-19 din unităţile sanitare respective, numărul pacienţilor decedaţi în ultimele 24 de ore şi numărul de pacienţi internaţi suspecţi şi confirmaţi în ultimele 24 de ore. Modelul de raportare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din ordin.La data de 24-03-2021 Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 399 din 24 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 24 martie 2021Articolul 2Raportarea privind situaţiile prevăzute la art. 1 se transmite la Centrul Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiilor, la Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă şi în format letric, cu semnătura directorului executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi a managerului unităţii sanitare cu paturi.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!