Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
INSTRUCŢIUNI din 21 martie 2012 privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 5 aprilie 2012Data intrării în vigoare 05-04-2012
  Formă consolidată valabilă la data 23-03-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 23-03-2021 până la data de 16-05-2021


  Aprobate prin ORDINUL nr. M.30 din 21 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 5 aprilie 2012.
  Notă CTCE
  Forma consolidată a INSTRUCŢIUNILOR din 21 martie 2012, publicate în Monitorul Oficial nr. 229 din 5 aprilie 2012, la data de 23 Martie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. M.57. din 15 iunie 2015; ORDINUL nr. M.136 din 17 noiembrie 2016; ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017; ORDINUL nr. M.124 din 4 octombrie 2017; ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018; ORDINUL nr. M.41 din 12 martie 2018; ORDINUL nr. M.48 din 26 martie 2018; ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018; ORDINUL nr. M.217 din 22 noiembrie 2019; ORDINUL nr. M.57 din 22 martie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE Articolul V din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 prevede:Articolul V(1) Analiza, ierarhizarea şi selecţia candidaţilor pentru promovarea în funcţiile vacante publicate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se realizează şi se finalizează în conformitate cu dispoziţiile legale aflate în vigoare la data publicării funcţiilor respective.(2) Concursurile/Examenele pentru chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării funcţiilor de execuţie vacante publicate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se desfăşoară şi se finalizează în conformitate cu dispoziţiile legale aflate în vigoare la data publicării funcţiilor respective.Articolul VII din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 prevede:Articolul VII(1) În perioada 10 ianuarie-31 decembrie 2019 se suspendă aplicarea prevederilor cap. VI şi a anexelor nr. 12 şi 13 din Instrucţiunile privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 90, 91, 101, 102, 111 şi 112.(2) În perioada suspendării dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) se aplică regulile temporare privind evoluţia în cariera militară prevăzute în anexa nr. 7.Conform articolului IX din ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018, prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data publicării, cu excepţia prevederilor art. I pct. 1, care intră în vigoare la data de 1 octombrie 2019, şi ale art. I pct. 3 şi 4, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.
  Capitolul I Dispoziţii generale

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!