Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. M.30 din 21 martie 2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 5 aprilie 2012Data intrării în vigoare 05-04-2012
  Formă consolidată valabilă la data 23-03-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 23-03-2021 până la data de 17-05-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. M.30 din 21 martie 2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 229 din 5 aprilie 2012, la data de 23 Martie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. M.57. din 15 iunie 2015; ORDINUL nr. M.136 din 17 noiembrie 2016; ORDINUL nr. M.63 din 13 iunie 2017; ORDINUL nr. M.124 din 4 octombrie 2017; ORDINUL nr. M.8 din 12 ianuarie 2018; ORDINUL nr. M.41 din 12 martie 2018; ORDINUL nr. M.48 din 26 martie 2018; ORDINUL nr. M.225 din 19 decembrie 2018; ORDINUL nr. M.217 din 22 noiembrie 2019; ORDINUL nr. M.57 din 22 martie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 36 alin. 1 lit. d), e) şi g) şi ale art. 40 lit. b), c), e) şi g) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) şi (3) şi art. 11 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare,
  având în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (2), art. 6 alin. (1), art. 27 şi 30 din Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011, şi ale art. 41 şi art. 176 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) anexa nr. 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.145/2001*) pentru aprobarea "Stagiilor minime pe tipuri de funcţii ce trebuie îndeplinite de ofiţeri în perioada anterioară promovării în funcţie", a "Tipurilor de cursuri de carieră", a "Componenţei şi competenţelor comisiilor de selecţie", precum şi a "Funcţiilor unicat în care, prin excepţie, ofiţerii pot fi menţinuţi mai mult de 4 ani", cu modificările şi completările ulterioare;

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!