Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 85 din 11 martie 2021privind aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligaţii accesorii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 17 martie 2021Data intrării în vigoare 17-03-2021
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 17-03-2021 până la data de 15-04-2021

  Având în vedere prevederile art. XXII alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Procedura de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, conform cap. II - Anularea unor obligaţii accesorii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Procedura prevăzută la art. 1 se aplică de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti şi centrele regionale de formare profesională a adulţilor din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă,
  Maria Mareş
  Bucureşti, 11 martie 2021.Nr. 85.
  ANEXĂ Deschideți PROCEDURĂ DE ANULAREa obligaţiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unorobligaţii accesorii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificareaşi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!