Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 18 din 10 martie 2021pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 17 martie 2021Data intrării în vigoare 17-03-2021
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 17-03-2021 până la data de 15-04-2021


  Având în vedere dispoziţiile:– art. 104 alin. (2^1), (6) şi (6^1), art. 108 alin. (1) lit. d) şi g), art. 134 alin. (4) şi (5), art. 138 alin. (1) lit. d) şi d^1), art. 148 alin. (1) şi alin. (3)-(5), precum şi ale art. 151 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 178/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 14 octombrie 2020, se abrogă.Articolul 3Operatorii de distribuţie a gazelor naturale, verificatorii de proiecte atestaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi operatorii economici autorizaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei duc la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.
  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriţă
  Bucureşti, 10 martie 2021.Nr. 18.ANEXĂ Deschideți REGULAMENTprivind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!