Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.462 din 9 martie 2021privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2020-2021
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 11 martie 2021Data intrării în vigoare 11-03-2021

  În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,în baza prevederilor art. 74 alin. (2)-(4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu art. 6 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 277/2020 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul 1
  Se aprobă Calendarul de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2020-2021, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 9 martie 2021.Nr. 3.462.ANEXĂCALENDARULde administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2020-20211. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a - EN II:Scris - Limba română - 20 aprilie 2021Scris - Limba maternă - 20 aprilie 2021Citit - Limba română - 21 aprilie 2021Citit - Limba maternă - 21 aprilie 2021Matematică - 22 aprilie 2021Scris - Citit - Limba română pentru minorităţile naţionale - 23 aprilie 20212. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a - EN IV:Limba română - 18 mai 2021Matematică - 19 mai 2021Limba maternă - 20 mai 2021
  3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a - EN VI:Limbă şi comunicare - 12 mai 2021Matematică şi Ştiinţe ale naturii - 13 mai 2021
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!