Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.300 din 19 februarie 2021privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului naţional pilot de tip "Şcoala după şcoală", pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 24 februarie 2021Data intrării în vigoare 24-02-2021
  Formă consolidată valabilă la data 05-04-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 08-03-2021 până la data de 11-05-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 3.300 din 19 februarie 2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 186 din 24 februarie 2021, la data de 05 Aprilie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 3.460 din 6 martie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere prevederile art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. V alin. (1) şi art. VI alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 171/2020 privind modificarea şi completarea art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările ulterioare, şi ale art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
  în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Unitatea de management al proiectelor cu finanţare externă, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!