Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 20 decembrie 2017privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 27 decembrie 2017Data intrării în vigoare 27-12-2017
  Formă consolidată valabilă la data 12-03-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 12-03-2021 până la data de 09-05-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 110 din 20 decembrie 2017, publicate în Monitorul Oficial nr. 1029 din 27 decembrie 2017, la data de 12 Martie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 209 din 25 iulie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 18 martie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 2 aprilie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 9 aprilie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 27 mai 2020; LEGEA nr. 75 din 10 iunie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 11 iunie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 24 august 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 10 martie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  La data de 13-06-2020 Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 75 din 10 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 10 iunie 2020

  Reproducem prevederile art. III - V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 10 martie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 252 din 12 martie 2021:
  Articolul III(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 30 iunie 2021, acordarea grantului se realizează conform Schemei de ajutor de stat prevăzută la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările şi completările ulterioare. Perioada în care se poate efectua plata grantului este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi data de 30 iunie 2022.(2) Schema de ajutor de stat prevăzută la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate şi completate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, respectiv perioada în care se selectează beneficiarii şi se emit contracte de garanţie/acorduri de finanţare aferente se prelungeşte până la data de 30 iunie 2021.
  Articolul IVPrin derogare de la prevederile art. 5 alin. (1) din Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările şi completările ulterioare, contractele de garantare şi acordurile de finanţare aferente garanţiilor emise în anul 2020 şi semnate de FNGCIMM anterior datei de 31 decembrie 2020 inclusiv, însă semnate de instituţia de credit şi beneficiarul Programului IMM INVEST România după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt considerate valabil încheiate, fiindu-le aplicabile dispoziţiile legale de la data semnării acestora de către FNGCIMM.
  Articolul VDispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi solicitărilor de acordare a creditelor garantate în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA depuse până la data de 31 decembrie 2020 şi aflate în curs de soluţionare.
  Întrucât 99,7% dintre companiile din România sunt întreprinderi mici şi mijlocii care contribuie cu aproximativ 60% din produsul intern brut şi angajează 60% din forţa de muncă,având în vedere că sprijinirea sectorului IMM reprezintă o prioritate a programului economic - parte componentă semnificativă a Programului de guvernare 2017-2020, în condiţiile în care sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii reprezintă un contributor de importanţă strategică la creşterea economică şi crearea de locuri de muncă, sens în care trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice care vizează printre altele creşterea accesului la finanţare,întrucât perioada de implementare a Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 8/2014, a expirat la data de 5 decembrie 2016, iar de la această dată nu mai pot fi acordate garanţii pentru noi linii de credit destinate finanţării capitalului de lucru; în scopul creării unui cadru legislativ favorabil pentru creşterea gradului de eligibilitate bancară al IMM-urilor şi de îmbunătăţire a accesului acestora la finanţare,având în vedere că rezultatele acestui program vor avea ca efect creşterea gradului de accesare a fondurilor europene de către IMM-uri în actualul exerciţiu de programare 2014-2020,întrucât s-a constatat existenţa unei tendinţe de îmbunătăţire a performanţelor economice şi financiare ale companiilor nefinanciare, care trebuie susţinută prin măsuri adecvate de sprijin în vederea asigurării accesului la finanţare,

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!