Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 24 august 2020privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 26 august 2020Data intrării în vigoare 26-08-2020
  Formă consolidată valabilă la data 11-03-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 11-03-2021 până la data de 16-05-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 146 din 24 august 2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 780 din 26 august 2020, la data de 11 Martie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 10 martie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere faptul că sprijinirea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii reprezintă o prioritate a programului economic de guvernare actual, în condiţiile în care acest sector reprezintă un contribuitor de importanţă strategică la creşterea economică şi crearea de locuri de muncă, sens în care trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice care vizează printre altele susţinerea activităţii prin facilitarea accesului la finanţare,
  ţinând cont de faptul că factoringul este tranzacţionat în proporţie covârşitoare de băncile comerciale care înregistrează mai mult de 95% din piaţa europeană de factoring, iar din această perspectivă, în România creditul comercial este insuficient dezvoltat, în timp ce în ţări cu economie de piaţă dezvoltată are o pondere importantă ca sursă de finanţare,luând în considerare faptul că în România aproximativ 25% din PIB este exprimat în termeni de valori facturate, iar băncile comerciale tranzacţionează prin factoring o cotă de până la 10% din piaţa creanţelor, rezultă că 90% din potenţialul prezent în piaţa de factoring din România este încă neexplorat. Cu un volum de doar 2% din PIB, România ocupă locul 26 între ţările europene în privinţa intermedierii financiare prin factoring, situaţie care trebuie remediată,în contextul în care s-a constatat existenţa unei tendinţe de înrăutăţire bruscă a performanţelor economice şi financiare ale companiilor nefinanciare, întreprinderile mici şi mijlocii trebuie susţinute prin măsuri adecvate de sprijin în vederea asigurării accesului la finanţare, în special la finanţarea prin capital comercial, care se practică, de regulă, între firme care au relaţii comerciale îndelungate şi se bazează pe încredere reciprocă, intervenţia statului pe linia consolidării acestor relaţii contribuind la întărirea disciplinei contractuale şi de plată,întrucât determinarea riguroasă a necesităţilor de finanţare ale firmei constituie o condiţie de bază pentru succesul unei acţiuni antreprenoriale, creditul comercial reprezentând o metodă facilă de a procura lichidităţile necesare atunci când există vârfuri de plăţi în activitatea unui IMM, iar cel mai frecvent companiile apelează la finanţare prin factoring atunci când există un decalaj major de timp între momentul scadenţei plăţilor la furnizori şi momentul încasării facturilor emise către clienţi,având în vedere că factoringul este un mecanism de finanţare pe termen scurt la îndemâna IMM-urilor, care au mai multe creanţe în derulare cu termen de încasare în viitor şi reprezintă o metodă de asigurare a accesului acestora la forme de finanţare flexibile şi rapide, care ţin cont de sezonalitatea afacerii şi de evoluţia generală a acesteia,în condiţiile în care în activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii apar deseori decalaje între încasări şi plăţi, iar resursele financiare pot fi temporar diminuate din cauza creditelor comerciale acordate, iar în lipsa adoptării unor măsuri urgente, activitatea IMM-urilor din România ar putea fi grav perturbată de incertitudinea încasărilor şi prin pierderea unor clienţi pe o piaţă concurenţială,în lipsa reglementării în regim de urgenţă, întreprinderile mici şi mijlocii din România s-ar afla în imposibilitatea accesării unor facilităţi care pot satisface necesităţile financiare ale unei firme în condiţii cât mai avantajoase, în acest scop identificând ca sursă de finanţare creditul comercial, care deţine o pondere importantă în ţări cu economie de piaţă dezvoltată, în condiţiile în care creditul comercial este creditul acordat de un furnizor de mărfuri sau prestator de servicii unui cumpărător, în baza căruia plata mărfurilor/serviciilor se realizează la o dată ulterioară, stabilită de comun acord,luând în considerare faptul că în lipsa unei stimulări a sectorului financiar privind garantarea creditului comercial în sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii, consecinţele negative ale răspândirii virusului SARS-CoV-2 s-ar manifesta pregnant în economie, pentru relansarea pe baze sustenabile a creditării către sectorul IMM, caracterizat prin dinamism şi diversitate, este necesară luarea în regim de urgenţă a unor măsuri care să răspundă nevoilor de diversificare a produselor de finanţare şi garantare specifice acestui sector,întrucât în lipsa adoptării măsurilor propuse în regim de urgenţă, sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii afectat de criza economică generată de pandemia SARS-CoV-2, a cărui sprijinire reprezintă o prioritate naţională, ar beneficia de condiţii de finanţare suboptime şi nu şi-ar putea acoperi nevoile imediate de lichiditate în lipsa unor facilităţi de sprijin din partea statului pentru accesarea produselor de factoring oferite de către finanţatori pentru derularea activităţii curente,măsurile de finanţare din cadrul Programului fac parte dintr-un pachet global de măsuri de relansare a economiei şi au ca obiectiv asigurarea disponibilităţii suficiente a lichidităţii pe piaţă, pentru a contracara deficienţa de lichiditate cu care se confruntă întreprinderile din cauza pandemiei şi totodată pentru a se asigura că perturbările cauzate de pandemie nu subminează viabilitatea întreprinderilor şi, prin urmare, acestea îşi continuă activitatea economică pe durata pandemiei şi după încetarea acesteia,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Capitolul I Programul IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercialSecţiunea 1 Dispoziţii generale şi definiţii

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!