Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.235/93/2021pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI Nr. 3.235 din 4 februarie 2021
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 93 din 4 februarie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 5 februarie 2021Data intrării în vigoare 05-02-2021
  Formă consolidată valabilă la data 08-03-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 06-03-2021 până la data de 11-05-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 3.235/93/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 122 din 5 februarie 2021, la data de 08 Martie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 3.459/280/2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere prevederile:– 
  art. 32 şi 34 din Constituţia României, republicată;
  – art. 94, 95, 114 şi 123 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011;– Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu modificările şi completările ulterioare;– Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!