Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 68/101/2021pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 68 din 29 ianuarie 2021
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 101 din 28 ianuarie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 29 ianuarie 2021Data intrării în vigoare 29-01-2021
  Formă consolidată valabilă la data 26-02-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 26-02-2021 până la data de 11-05-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 68/101/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 100 din 29 ianuarie 2021, la data de 26 Februarie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 220/372/2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Ţinând cont de:– 
  Referatul de aprobare nr. VVV 960 din 29 ianuarie 2021 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 312 din 28 ianuarie 2021 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere dispoziţiile:– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii;– Hotărârii Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, cu modificările şi completările ulterioare;– Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor:– art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!