Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 124 din 22 decembrie 2020privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1280 din 22 decembrie 2020Data intrării în vigoare 22-12-2020
  Formă consolidată valabilă la data 24-02-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 24-02-2021 până la data de 16-05-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 124 din 22 decembrie 2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 1280 din 22 decembrie 2020, la data de 24 Februarie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 129 din 23 decembrie 2020; HOTĂRÂREA nr. 3 din 1 februarie 2021; HOTĂRÂREA nr. 5 din 8 februarie 2021; HOTĂRÂREA nr. 6 din 15 februarie 2021; HOTĂRÂREA nr. 11 din 22 februarie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În temeiul dispoziţiilor art. 46 alin. (1), ale art. 47, 48 şi ale art. 68 alin. (1), (2) şi (4) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,
  Senatul adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă componenţa numerică şi nominală a comisiilor permanente ale Senatului, potrivit anexelor nr. I-XXIII, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 decembrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  Bucureşti, 22 decembrie 2020.Nr. 124.Anexa nr. ICOMPONENŢA Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!