Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.03.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 25 mai 2006Data intrării în vigoare 01-01-2007
  Formă consolidată valabilă la data 19-02-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 19-02-2021 până la data de 04-03-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 200 din 22 mai 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 25 mai 2006, la data de 19 Februarie 2021 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 200 din 22 mai 2006; LEGEA nr. 487 din 27 decembrie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007; LEGEA nr. 387 din 31 decembrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2008; ORDONANŢA nr. 19 din 18 august 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010; LEGEA nr. 287 din 28 decembrie 2010; ORDONANŢA nr. 14 din 23 august 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 6 decembrie 2017; LEGEA nr. 127 din 11 iunie 2018; DECIZIA nr. 565 din 8 iulie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 19 februarie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.
  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Prevederile prezentei legi reglementează condiţiile privind constituirea, gestionarea, utilizarea şi controlul Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, denumit în continuare Fondul de garantare.Articolul 2Din Fondul de garantare se asigură plata creanţelor salariale ce rezultă din contractele individuale de muncă şi din contractele colective de muncă încheiate de salariaţi cu angajatorii împotriva cărora au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive de deschidere a procedurii insolvenţei, denumiţi în continuare angajatori în stare de insolvenţă.La data de 19-02-2021 Articolul 2 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 19 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 februarie 2021

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!