Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 15 ianuarie 2021privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 15 ianuarie 2021Data intrării în vigoare 15-01-2021
  Formă consolidată valabilă la data 18-02-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 18-02-2021 până la data de 06-05-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 3 din 15 ianuarie 2021, publicate în Monitorul Oficial nr. 50 din 15 ianuarie 2021, la data de 18 Februarie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 8 februarie 2021; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 18 februarie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În considerarea contextului generat de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice naţionale, dar şi internaţionale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, se impune adoptarea unor noi măsuri care să permită asigurarea accesului la vaccinarea împotriva COVID-19 în condiţii de siguranţă, eficacitate şi echitate pentru prevenirea infecţiei cu virusul SARS-CoV-2.
  Având în vedere necesitatea identificării de către statul român, în calitatea sa de garant al dreptului la ocrotirea sănătăţii publice, a unui mecanism în vederea stimulării personalului astfel încât activitatea de vaccinare să se desfăşoare în acord cu prevederile Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările ulterioare,ţinând cont de faptul că menţinerea situaţiei actuale ar conduce la perpetuarea riscurilor răspândirii infecţiilor determinate de virusul SARS-CoV-2 şi în vederea creşterii nivelului de responsabilitate şi a gradului de implicare a instituţiilor din sistemul sanitar public pentru diminuarea cazurilor de îmbolnăviri/infectări cu COVID-19, se impune adoptarea prezentului act normativ, demers care conduce la luarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, în ceea ce priveşte personalul medico-sanitar şi registratorii medicali implicaţi direct în activitatea de vaccinare. Întrucât nepromovarea prezentului act normativ, în regim de urgenţă, poate avea consecinţe nefavorabile asupra capabilităţii de pregătire în ceea ce priveşte centrele de vaccinare, pentru gestionarea adecvată a prevenirii şi limitării răspândirii infecţiilor determinate de virusul SARS-CoV-2, având în vedere obligaţia statului de a institui un complex de măsuri de protecţie, astfel încât categoriilor populaţionale, menţionate în Strategia naţională de vaccinare împotriva COVID-19 în România, să le fie respectate drepturile şi să poată beneficia de servicii medicale necesare în condiţiile utilizării eficiente a fondurilor alocate acestui scop,în considerarea faptului că elementele sus-menţionate definesc un context excepţional, care vizează interesul public general şi care constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1(1) Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se stabilesc unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 care desfăşoară activitate în centrele de vaccinare organizate în conformitate cu prevederile Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările ulterioare, precum şi alte măsuri în domeniul sănătăţii. (2) Activitatea din centrele de vaccinare împotriva COVID-19 este desfăşurată de către personalul medico-sanitar şi care îşi exercită profesia cu respectarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de către registratorul medical.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!