Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 7 august 2020privind reglementarea unor măsuri
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 10 august 2020Data intrării în vigoare 10-08-2020
  Formă consolidată valabilă la data 22-02-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 18-02-2021 până la data de 15-04-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 131 din 7 august 2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 720 din 10 august 2020, la data de 22 Februarie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 18 februarie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În considerarea faptului că pe durata stării de alertă activităţile de supraveghere activă, depistare, carantinare sau izolare a cazurilor, urmărire a contactelor reprezintă măsuri continue necesare pentru gestionarea adecvată a prevenirii şi limitării răspândirii infecţiilor determinate de virusul SARS-CoV-2,
  având în vedere că, potrivit atribuţiilor statuate în sarcina direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, acestea coordonează serviciile de asistenţă medicală din teritoriu, organizează, coordonează şi participă la asistenţa medicală în caz de calamităţi, epidemii, catastrofe şi alte situaţii deosebite, organizează, coordonează şi răspund de pregătirea reţelei sanitare pentru apărare, sub coordonarea Ministerului Sănătăţii,luând în considere necesitatea asigurării de către acest personal a unor măsuri într-un termen scurt astfel încât să nu fie afectată sănătatea populaţiei,întrucât la nivelul acestor instituţii publice există inechităţi în ceea ce priveşte salarizarea,ţinând cont de faptul că personalul din cadrul direcţiilor de sănătate publică este mult subdimensionat în raport cu atribuţiile instituite prin Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic,având în vedere atribuţiile constituţionale şi legale pe care le are prefectul, pe care le realizează cu sprijinul personalului din cadrul instituţiilor prefectului,în vederea creşterii nivelului de responsabilitate şi a gradului de implicare a instituţiilor prefectului şi direcţiilor de sănătate publică pentru diminuarea cazurilor de îmbolnăviri/infectări cu COVID-19,pentru respectarea şi asigurarea regulilor de protecţie şi de sănătate a oamenilor, implicarea crescută în activităţile de control a instituţiilor prefectului, precum şi monitorizarea suplimentară a zonelor de risc identificate,luând în considerare că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgenţă poate avea consecinţe nefavorabile asupra capabilităţii de pregătire a direcţiilor de sănătate publică şi a instituţiilor prefectului pentru gestionarea adecvată a prevenirii şi limitării răspândirii infecţiilor determinate de virusul SARS-CoV-2,în considerarea faptului că elementele sus-menţionate definesc un context excepţional, care vizează interesul public general şi care constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioada stării de alertă instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi prelungită prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Hotărârea Guvernului nr. 553/2020, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, personalul din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti care execută, conduce sau coordonează misiuni şi sarcini de serviciu pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 beneficiază de un spor calculat la salariul de bază după cum urmează:a)

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!