Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2020privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1332 din 31 decembrie 2020Data intrării în vigoare 31-12-2020
  Formă consolidată valabilă la data 22-02-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 18-02-2021 până la data de 15-04-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 1332 din 31 decembrie 2020, la data de 22 Februarie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 18 februarie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Luând în considerare prevederile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în buget şi nici angajată şi efectuată din buget, dacă nu există bază legală pentru respectiva cheltuială,
  având în vedere obligaţia Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele şi obligaţiile bugetare, precum şi riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziţiei fiscale pe termen mediu şi lung, precum şi predictibilitatea politicii fiscal-bugetare pe termen mediu, în scopul menţinerii stabilităţii macroeconomice,ţinând seama de faptul că la fundamentarea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 este necesar ca măsurile fiscal-bugetare să fie aprobate prin acte normative,luând în considerare contextul bugetar actual, în care utilizarea fondurilor publice trebuie să fie ţintită şi atent direcţionată în principal pentru stimularea investiţiilor în economie şi finanţarea măsurilor în planul sănătăţii publice care au impact pozitiv în limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,având în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021,ţinând cont că neadoptarea acestor măsuri ar genera un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat de 1,55% din produsul intern brut în anul 2021, afectând sustenabilitatea finanţelor publice, având în vedere necesitatea păstrării echilibrelor bugetare prin adoptarea de măsuri menite să limiteze creşterea cheltuielilor bugetare permanente,luând în considerare necesitatea respectării recomandării Comisiei Europene stabilită în cadrul procedurii de deficit excesiv declanşată pentru România, având în vedere necesitatea asigurării fondurilor în vederea desfăşurării normale a activităţii federaţiilor sportive naţionale, cu prioritate a celor incluse în programul Jocurilor Olimpice - Tokyo 2020, respectiv în vederea participării acestora la stagiile de pregătire şi competiţiile de calificare la Jocurile Olimpice, începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an,având în vedere că măsura de acordare a voucherelor de vacanţă în valoare de 1.450 lei, reglementată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, s-a dovedit a fi o măsură cu efecte benefice asupra industriei turismului din România, încurajând un număr de circa un milion de salariaţi români din cadrul instituţiilor publice să îşi petreacă concediile în ţară şi, totodată, a atenuat o parte din efectele negative ale pandemiei de COVID-19 asupra sectorului turistic, cetăţenii români posesori de vouchere de vacanţă achiziţionând pachete turistice în ţară în perioadele în care structurile de primire turistice nu au avut activitatea suspendată,luând în considerare faptul că potrivit art. 36 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, la data de 1 ianuarie 2021 se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere că măsura menţinerii acordării voucherelor de vacanţă, în cuantum de 1.450 lei, până la data de 31 decembrie 2021 va sprijini industria ospitalităţii, puternic afectată de efectele pandemiei de COVID-19, în sensul recuperării pierderilor suferite ca urmare a suspendării activităţii structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi/sau alimentaţie publică sau a restrângerii circulaţiei persoanelor în anumite zone, având în vedere că, potrivit art. 98 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, amenzile contravenţionale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea numărului punctelor-amendă aplicate, un punct-amendă reprezentând valoric 10% din salariul de bază minim brut pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului,întrucât, în perioada 2011-2017, valoarea punctului-amendă a crescut, astfel: 67 lei în anul 2011, 70 lei în anul 2012, 75 de lei în anul 2013, 85 de lei în anul 2014, 97,5 lei în anul 2015, 125 de lei în anul 2016 şi 145 de lei în anul 2017, iar în perioada 2018-2020 valoarea punctului-amendă a fost menţinută la o sumă fixă de 145 de lei,luând în considerare că începând cu data de 1 ianuarie 2020 valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost stabilită la suma de 2.230 de lei, ceea ce ar însemna ca punctul de amendă să fie 223 de lei, adică cu aproape 50% mai mult, este necesară luarea unei măsuri temporare de stabilire a unei valori fixe a punctului-amendă, pentru anul 2021.Având în vedere declararea pandemiei de COVID-19 drept urgenţă de sănătate publică de importanţă internaţională, precum şi faptul că Uniunea Europeană a luat măsuri fără precedent, unindu-şi forţele cu diferite ţări din lume şi cu organizaţii internaţionale din domeniul sănătăţii pentru garantarea accesului universal la testare, tratamente şi vaccinuri, unul dintre obiective fiind asigurarea unui acces echitabil şi la preţuri rezonabile la vaccinurile împotriva COVID-19 pentru toţi cetăţenii Uniunii Europene,în condiţiile în care actualul context pandemic nu relevă o evoluţie favorabilă, iar în anumite domenii activitatea nu poate fi reluată total sau parţial,

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!