Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (12.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 1/1AGN din 4 februarie 2021privind organizarea şi desfăşurarea în sistem on-line a şedinţelor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România
EMITENT
 • COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 11 februarie 2021Data intrării în vigoare 11-02-2021
  Prezenta formă este valabilă începând cu data de 11-02-2021 până la data de 12-05-2021


  Având în vedere dispoziţiile art. 522, 530, art. 531 alin. (2) şi art. 532 lit. h) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 20, 21, art. 22 alin. (2) şi art. 23 lit. h) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare, Adunarea Generală Naţională a Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptă următoarea decizie:Articolul 1(1)
  În situaţii de excepţie determinate de imposibilitatea de organizare şi desfăşurare a şedinţelor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România (denumit în continuare CMSR) cu prezenţa fizică a membrilor acestora, şedinţele organelor de conducere la nivel naţional se pot organiza şi desfăşura în sistem on-line, prin mijloace electronice de comunicare directă la distanţă, cum ar fi videoconferinţă/teleconferinţă.
  (2) În aplicarea alin. (1), prin situaţie de excepţie determinată de imposibilitatea de organizare şi desfăşurare a şedinţelor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România se înţelege orice măsură adoptată de către autorităţile publice şi care impune, la nivel naţional sau local, suspendarea sau limitarea participării la adunări sau evenimente publice şi private. În categoria situaţiilor de excepţie intră, fără a se limita la decretarea stării de urgenţă, instituirea stării de alertă, instituirea carantinei zonale etc.
  Articolul 2Mijloacele electronice de comunicare la distanţă utilizate pentru desfăşurarea şedinţelor în sistem on-line trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice necesare pentru a permite:a) compatibilitatea cu tehnologii fixe sau mobile de acces, cu un număr cât mai mare de sisteme de operare şi conectarea cu reţele publice fixe sau mobile de comunicaţii electronice;b) identificarea participanţilor şi asigurarea participării efective a acestora la şedinţă;c) transmisiunea continuă şi în timp real a şedinţei, înregistrarea şi arhivarea acesteia;d)
  comunicarea bidirecţională în timp real, astfel încât participanţii să se poată adresa;
  e) exprimarea votului direct în cursul şedinţei şi înregistrarea sau prin alte mijloace de comunicare la distanţă (fax, e-mail etc.).
  Articolul 3(1) Organele statutare care au competenţa de a convoca şedinţa care urmează a se desfăşura în sistem online vor indica în convocator informaţiile referitoare la data şi ora şedinţei, modul de acces al membrilor la aceasta, formele de participare, precum modul de desfăşurare a şedinţei.(2) Participarea la şedinţa desfăşurată on-line este permisă numai persoanelor care deţin, conform legii, calitatea de membri ai organelor de conducere, consultanţilor juridici şi IT ai CMSR, personalului contractual al CMSR şi persoanelor invitate.(3) Nerespectarea de către membrii organelor de conducere ale CMSR a tuturor regulilor de desfăşurare a şedinţei în sistem on-line reprezintă abatere disciplinară şi se sancţionează în conformitate cu legile şi regulamentele CMSR.
  Articolul 4Consiliul naţional şi Biroul executiv naţional vor duce la îndeplinire prezenta decizie.Articolul 5Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România,
  Ecaterina Ionescu
  Bucureşti, 4 februarie 2021.Nr. 1/1AGN.----


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!