Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE din 6 iulie 2020privind realizarea examinării medicale a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum şi la concursurile de încadrare în MAI
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 7 iulie 2020Data intrării în vigoare 07-07-2020
  Formă consolidată valabilă la data 22-02-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 12-02-2021 până la data de 15-04-2021


  Conținută de ORDINUL nr. 105 din 6 iulie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 7 iulie 2020.
  Notă CTCE
  Forma consolidată a METODOLOGIEI din 6 iulie 2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 595 din 7 iulie 2020, la data de 22 Februarie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 23 din 11 februarie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Articolul 1(1) În etapa de constituire a dosarului de recrutare, candidaţii prevăzuţi la art. 3 din ordin depun la structura de resurse umane a unităţii de recrutare sau, după caz, la structura de resurse umane care asigură gestiunea resurselor umane pentru unitatea de recrutare adeverinţa eliberată de medicul de familie, precum şi consimţământul informat, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la ordin.(2) Structura prevăzută la alin. (1) transmite medicului de unitate al unităţii de recrutare adeverinţa prevăzută la alin. (1), în vederea analizării.(3) Medicul de unitate al unităţii de recrutare analizează datele medicale consemnate în adeverinţa medicală prevăzută la alin. (1), precum şi corespondenţa dintre antecedentele personale patologice şi/sau afecţiunile consemnate în cuprinsul adeverinţei şi baremele medicale prevăzute la art. 3. (4)

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!