Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (12.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 105 din 6 iulie 2020privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 7 iulie 2020Data intrării în vigoare 07-07-2020
  Formă consolidată valabilă la data 22-02-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 12-02-2021 până la data de 12-05-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 105 din 6 iulie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 595 din 7 iulie 2020, la data de 22 Februarie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 23 din 11 februarie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (1) lit. a),alin. (1^1),alin. (1^2) lit. a) şi alin. (1^3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare,
  în considerarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. d) şi art. 7 alin. (1) lit. d) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (1) lit. d), art. 7 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:Articolul 1Examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, precum şi la concursurile de încadrare în MAI se realizează potrivit metodologiei prevăzute în anexa nr. 1.Articolul 2Se aprobă modelele şi conţinutul următoarelor formulare:a) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, prevăzută în anexa nr. 2;b)

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!