Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (12.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 482/C din 11 februarie 2020privind stabilirea condiţiilor de acordare în beneficiul poliţiştilor de penitenciare a compensaţiei lunare a chiriei, precum şi a compensaţiei lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinţei
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 19 februarie 2020Data intrării în vigoare 19-02-2020
  Formă consolidată valabilă la data 22-02-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 11-02-2021 până la data de 12-05-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 482/C din 11 februarie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 129 din 19 februarie 2020, la data de 22 Februarie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 476/C din 1 februarie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere prevederile art. 111 alin. (13) din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:Capitolul I Compensarea lunară a chirieiArticolul 1(1) Poliţiştii de penitenciare au dreptul, în condiţiile legii, la compensarea lunară a chiriei pentru o locuinţă închiriată în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, în cuantum de până la 50% din salariul lunar net, dar nu mai mult decât chiria prevăzută în contractul de închiriere, încheiat în condiţiile legii.(2) Compensarea lunară a chiriei se acordă, în condiţiile legii, şi pentru locuinţele atribuite de către autorităţile administraţiei publice locale sau pentru locuinţele de serviciu. Cererea privind acordarea compensaţiei lunare a chiriei pentru locuinţele atribuite de către autorităţile administraţiei publice locale sau pentru locuinţele de serviciu se înregistrează la secretariatul unităţii în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea poliţistul de penitenciare şi va fi însoţită de o declaraţie a poliţistului de penitenciare, conform anexei nr. 2, şi o declaraţie autentificată la notar a soţului/soţiei/copilului major aflat în întreţinere, după caz, conform anexei nr. 3.(3) Sumele încasate în numerar prin casierie din chiriile plătite de persoanele care beneficiază de locuinţă de serviciu se vor vira la bugetul de stat în prima zi lucrătoare de la încasare, cu excepţia unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare care nu se află în aceeaşi localitate cu unitatea Trezoreriei Statului la care sunt arondate, pentru care termenul de depunere este de două zile lucrătoare. Sumele încasate în conturile de disponibilităţi ale unităţilor vor fi virate, prin ordin de plată, la bugetul de stat, în termen de trei zile lucrătoare de la data încasării.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!