Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (12.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 707 din 5 septembrie 2018pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 12 septembrie 2018Data intrării în vigoare 12-09-2018
  Formă consolidată valabilă la data 08-02-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 03-02-2021 până la data de 12-05-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 707 din 5 septembrie 2018, publicate în Monitorul Oficial nr. 785 din 12 septembrie 2018, la data de 08 Februarie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 17 din 27 ianuarie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data 1 ianuarie 2019, cu excepţia art. 5 şi 15 din anexă, care intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!