Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.031 din 27 noiembrie 2020privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1171 din 3 decembrie 2020Data intrării în vigoare 03-12-2020
  Formă consolidată valabilă la data 25-01-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 21-01-2021 până la data de 15-04-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 1.031 din 27 noiembrie 2020, publicate în Monitorul Oficial nr. 1171 din 3 decembrie 2020, la data de 25 Ianuarie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 17 decembrie 2020; HOTĂRÂREA nr. 12 din 20 ianuarie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 25 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, denumită în continuare Strategie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2(1) Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Apărării Naţionale, inclusiv prin instituţiile din subordine, Ministerul Afacerilor Interne, inclusiv prin instituţiile din subordine şi din coordonare, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a duce la îndeplinire măsurile specifice domeniului lor de activitate prevăzute în strategie.(2) Normele privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, cu respectarea legislaţiei în vigoare aplicabile domeniilor respective.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!