Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.04.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 2.171 din 21 decembrie 2020
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 181 din 21 decembrie 2020
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Nr. M.223 din 22 decembrie 2020
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI Nr. 4.380 din 22 decembrie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1289 din 24 decembrie 2020Data intrării în vigoare 24-12-2020
  Formă consolidată valabilă la data 25-01-2021Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 20-01-2021 până la data de 15-04-2021

  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 1289 din 24 decembrie 2020, la data de 25 Ianuarie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 10/11/M.15/47/2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei,ministrul sănătăţii, ministrul afacerilor interne, ministrul apărării naţionale şi ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei emit următorul ordin:Articolul 1Se stabilesc Normele privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID19, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Nelu Tătaru

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!