Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.01.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 13 din 12 ianuarie 2021pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2021
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 13 ianuarie 2021Data intrării în vigoare 13-01-2021

  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 166.277 din 31.12.2020 al Direcţiei generale buget finanţe şi fonduri europene,în baza:– art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009, cu modificările şi completările ulterioare; – pct. 8^2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă nivelul comisionului de garantare datorat fondurilor de garantare de către beneficiarii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de beneficiari eligibili ai Fondului european agricol de dezvoltare rurală, pentru acordarea de scrisori de garanţie în favoarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2021, astfel:
  Tipul scrisorii de garanţie Nivelul lunar al comisionului de garantare pentru anul 2021
  12
  Scrisorile de garanţie reprezentând 110% sau, după caz, 100% din avansul acordat de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale0,05%
  Articolul 2Administratorul schemei de garantare pentru agricultură finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 va practica în anul 2021, pentru toate garanţiile care au fost acordate pe seama sumelor alocate din acest program, nivelul primei de garantare aflat în vigoare la data de 31.12.2015, data închiderii schemei de garantare. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  Bucureşti, 12 ianuarie 2021.Nr. 13.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!